Valitse sivu

Kesäkuun kokoukseen kokoontunut maakuntavaltuusto hyväksyi Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Kyseessä on strateginen pitkän tähtäimen suunnitelma, joka kokoaa yhteen koko maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistarpeet, tavoitteet ja toimenpiteet.

Nyt hyväksytty liikennejärjestelmäsuunnitelma on päivitetty versio edellisestä, maakuntavaltuuston joulukuussa 2013 hyväksymästä suunnitelmasta. Päivitystyön taustalla on ollut tarve ajantasaistaa edellinen suunnitelma ja sen toimenpideluettelo sekä huomioida toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset esimerkiksi päästövähennystavoitteisiin liittyen. Päivityksessä varauduttiin myös maakunta- ja sote-uudistuksen muutoksiin koskien liikennealan toimijoita ja tehtäväkenttää.

Suunnitelmassa liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on viisaiden, turvallisten ja kestävien liikkumis- ja kuljetusratkaisujen edistäminen. Tavoitteena on myös vahvistaa maakunnan saavutettavuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä. Kehittämistavoitteiden ohjaamana liikennejärjestelmän kehittäminen on tiivistetty neljään strategiseen painopistealueeseen, jotka ovat kestävän liikkumisen edistäminen, Päijät-Hämeen saavutettavuuden parantaminen, liikenneturvallisuuden selkeä parantaminen sekä kaupunkikeskustojen vetovoiman kehittäminen.

Toimenpideohjelmassa on esitetty liikennejärjestelmän kehittämisen kannalta merkittävimmät toimenpiteet kiireellisyysluokittain ja toimenpiteet on ryhmitelty strategisten painopisteiden mukaan.

Suunnitelman hyväksymisen jälkeen liikennejärjestelmätyötä maakunnassa jatkaa liikennejärjestelmäryhmä, jossa ovat edustettuina Päijät-Hämeen kunnat, mukaan lukien Iitti, Lahden seudun liikenne, valtion väyläviranomaiset, Hämeen poliisilaitos, Liikenneturva sekä elinkeinoelämän edustajina Hämeen kauppakamari ja Päijät-Hämeen yrittäjät. Liikennejärjestelmäryhmä vastaa osaltaan kuntien ja valtion välisestä säännöllisestä liikenteeseen liittyvästä vuorovaikutuksesta ja liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden edistämisestä.

Kuluvan vuoden toimintasuunnitelman keskeinen tehtävä on valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan liittyvä valmistelu ja edunvalvonta, ja tähän hyväksytty maakunnallinen suunnitelma antaa hyvät eväät. Valtioneuvosto päättää uudesta 12-vuotisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta keväällä 2020. Ryhmän tehtävälistalla on myös seuraavan valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen (HLT 2021) maakunnallisen otoksen suunnittelu, maakunnallisen liikennemallin laajempi hyödyntäminen sekä selvitys vähäpäästöisen liikenteen edellytyksistä ja kehittämisestä. Tavoitteena on sitouttaa ryhmän osalliset jatkuvaan liikennejärjestelmätyöhön sekä muodostaa sujuva yhteistyö maakunnan muiden aihepiirin ryhmien kesken.

Lisätietoja:
Jaana Martikainen, erityisasiantuntija, puh. 044 3719 467, jaana.martikainen(a)paijat-hame.fi
Laura Leppänen, maakuntajohtaja, 040 767 4364, laura.leppanen(a)paijat-hame.fi