Valitse sivu

Väylävirasto pyytää lausuntoja valtion väyläverkkoa koskevan investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2024–2031. Päijät-Hämeen odotetuin valtatien 12 parantamishanke Uudenkylän ja Tillolan välillä ei ole mukana ohjelmaluonnoksessa.  

Väylävirasto laatii vuosittain esityksen investointiohjelmaksi lähivuosien tärkeimmistä rata-, maantie- ja vesiväylähankkeista. Suunnitelma on osa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) toimeenpanoa, joka määrittelee myös talouskehyksen investointiohjelman hankkeille. Tarpeita väyläverkon kehittämiselle on enemmän kuin käytettävissä olevaa rahoitusta. Kustannustason nousun vuoksi investointiohjelman luonnoksessa ei esitetä uusia maantieverkon kehittämishankkeita ja ohjelman ulkopuolelle on jäämässä myös aiemmin esitettyjä hankkeita. 

Maakuntahallitus vaatii valtatie 12 UusikyläTillola-hanketta investointiohjelmaan 

Päijät-Hämeen odotetuin hanke, valtatien 12 parantamishanke välillä Uusikylä–Tillola jäi edelleen ohjelmaluonnoksessa toteutettavien hankkeiden ulkopuolelle. Päättäjillä ja investointiohjelman laatijoilla on kuitenkin mahdollisuus nostaa valtatien 12 parantamishanke mukaan vielä luonnoksena olevaan investointiohjelmaan. Kaikki lopulliseen investointiohjelmaan valitut väyläverkon kehittämisinvestoinnit tarvitsevat toteutuakseen rahoituspäätöksen eduskunnasta. 

Lahti–Kouvola-väli kuuluu TEN-T kattavaan verkkoon ja palvelutasoluokkaan I. Tiellä on useita haasteita, kuten matalat nopeusrajoitukset, korkea onnettomuustiheys, suuri raskaan liikenteen määrä ja ohitusmahdollisuuksien vähäisyys sekä korkea liittymätiheys. Valtatie 12 toimii tärkeänä itä–länsi-suuntaisena raskaan liikenteen kuljetusreittinä sekä yhteytenä satamiin. Tieyhteyden merkitys myös huoltovarmuuden näkökulmasta on korostunut, ja Lahti–Kouvola-välin liikennemäärien ennustetaan kasvavan.  

  • Valtatietä 12 on kehitettävä yhtenä kokonaisuutena. Se on strategisesti tärkeä Kaakkois- ja Länsi-Suomea yhdistävä pääväylä. Tieyhteydellä on useita eri kokoluokan kehittämiskohteita, joiden toteuttaminen parantaisi tieturvallisuutta ja välityskykyä, toteaa maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol.  
  • Päijät-Hämeen liitto, kunnat ja alueen elinkeinoelämä ovat listanneet valtatien 12 parantamisen välillä Uusikylä–Tillola tärkeimmäksi väylähankkeeksi tuleville vuosille. Väyläkohteiden investointilistaa päivitetään vuosittain.  Jatkamme yhteistä vaikuttamistyötä, vakuuttaa edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa

Parannuksia jalankulun ja pyöräliikenteen olosuhteisiin  

Uutena parannettavana pyörätienä ohjelmaluonnoksessa on kymmenen kilometrin pituinen pyörätie maantiellä 312 valtatien 4 ja Nastolan välillä. Hankkeen kustannusarvio on noin kaksi miljoonaa euroa. Pyörätien parantamisesta ei ole tehty esisuunnitelmaa, ja hankkeen toteuttaminen ajoittuu suunnitelmakauden loppupuolelle. 

Investointiohjelmassa on ollut jo aiemmin kaksi hanketta, jotka ovat mukana myös Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Ensimmäinen niistä on Paimelantien ja valtatien 24 liittymän alikulkukäytävä Hollolan ja Asikkalan rajalla, ja toinen Hilliläntien ja Syrjäntauksentien välinen jalkakäytävä ja pyörätie sekä alikulkukäytävä Asikkalassa. Hankkeiden kustannuksiin on osoitettu yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. 

Raskaan liikenteen hankkeet edelleen mukana investointiohjelmassa  

Investointiohjelmassa on säilymässä kaksi elinkeinoelämän kuljetuksia palvelevaa hanketta. 

Valtatiellä 24 Vääksyn kanavan ylittävän sillan kantavuuden lisääminen parantaa raskaan liikenteen olosuhteita. Nykyisin sillan kantavuus estää erikoiskuljetusten sekä pitkien HCT-yhdistelmien kulkua. Siltahankkeen kustannusarvio on seitsemän miljoonaa euroa, mutta suunnittelua ei ole aloitettu.  

Rataverkolla Riihimäen ja Hollolan Hakosillan välillä on tarve akselipainojen korottamiseen tavaraliikenteen kehittämiseksi, kuten monilla muilla rataverkon osuuksilla Suomessa. Hankearviointeja tai ratasuunnitelmia ei kuitenkaan ole vielä tehty. 

Maakuntahallituksen lausunto 14.2.2023

Lausunto valtion väyläverkon investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2024–2031 (pdf) Linkki korjattu 20.2.2023 klo 10.53

Lisätietoja: 

Niina Pautola-Mol  
maakuntajohtaja 
niina.pautola-mol(a)paijat-hame.fi 
puh. 044 077 3010 

Antti Kalliomaa 
edunvalvontajohtaja 
+358 40 547 7157 
antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi

Petra Reimi 
liikenteen erityisasiantuntija 
puh. 044 371 9467 
petra.reimi@paijat-hame.fi