Valitse sivu

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma on hyväksytty ja allekirjoitettu maakuntajohtaja Laura Leppäsen toimesta. Toimintasuunnitelma tarkentaa alueen biokiertotalouden tavoitteita sekä konkretisoi Päijät-Hämeen maakuntastrategian ja -ohjelman älykkään erikoistumisen kiertotalouden kärkeä ja tukee myös Lahden kaupunkiseudun kilpailukykystrategiaa.

”Biokiertotalouden toimintasuunnitelma on hyvä esimerkki alueen toimijoiden yhteistyöstä ja edistää osaltaan kiertotaloutta Päijät-Hämeessä. Yhteisestä toimintasuunnitelmasta hyötyvät alueen kunnat ja muut verkostossa toimijat” – toteaa maakuntajohtaja Laura Leppänen.

Toimintasuunnitelmassa on neljä kokonaisuutta, jotka sisältävät erilaisia biokiertotaloutta edistäviä käytännönläheisiä ja strategisia toimenpiteitä. Ensimmäinen toimenpidekokonaisuus käsittää kokonaisvaltaisesti kestävän biokiertotalouden edistämisen ja ravinnekiertojen tehostamisen, sisältäen maatalouden biokiertotalouden kokeiluja ja lietteiden tehokkaampaa hyödyntämistä. Toinen toimenpide kehittää biojätteen erilliskeräystä pientaloalueilla. Kolmas kokonaisuus edistää biotuotteiden ja bioenergian hyödyntämistä yhdessä yritysten kanssa keskittyen mm. biopohjaisten muovien mahdollisuuksiin. Neljäs kokonaisuus on teemaltaan strategisempi, koostaen edellä mainittujen toimenpiteiden sisällöt, tavoitteenaan vahvistaa Päijät-Hämeen roolia kiertotalouden kansainvälisenä edelläkävijänä.

Päijät-Hämeen biokiertotalouden toimintasuunnitelma on laadittu yhteistyössä alueen sidosryhmien kanssa ja toimenpiteiden toteutus tapahtuu pääosin Etelä- Suomen Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelman (EAKR) kautta.

Toimintasuunnitelma on osa Interreg Europe -ohjelman rahoittaman BIOREGIO-hankkeen toteutusta ja se on laadittu yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja hanketta koordinoivan Lahden ammattikorkeakoulun kanssa. Suunnitelman laatimista on ohjannut Päijät-Hämeen liitto.

Suunnitelma on katsottavissa linkistä https://www.interregeurope.eu/bioregio/action-plans/

Lisätietoja:
Susanna Vanhamäki, Lahden ammattikorkeakoulu, TKI-asiantuntija, susanna.vanhamaki(a)lab.fi, p. 044 708 1516
Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori, johanna.snell(a)paijat-hame.fi, p. 044 077 3637