Valitse sivu

Ensimmäinen koko Päijät-Hämettä koskeva hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyväksyttiin maakuntahallituksessa 15.11.2021. Kokonaisuus on lähetetty hyväksyttäväksi myös alueen kuntiin sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään ja se annetaan tiedoksi yhdistysfoorumille. Suunnitelma kattaa vuodet 2021-2025. Huono-osaisuuden ja eriarvoistumisen vuoksi kaikkien päijäthämäläisten lähtökohdat hyvinvointiin eivät ole kovin hyvät. Positiivisiakin mahdollisuuksia on, sillä Päijät-Hämeen puhdas luonto ja monipuoliset mahdollisuudet liikkumiseen ja luonnosta nauttimiseen mahdollistavat hyvinvointia iästä ja taustasta riippumatta. 

Suunnitelman keskeisimmät tavoitteet liittyvät hyte-kärjiksi nimettyihin kokonaisuuksiin, jotka ovat

  • Osallisuus ja yhteisöllisyys
  • Arjen turvallisuus
  • Mielen hyvinvointi
  • Päihteettömyys ja terveelliset elintavat.

Lisäksi tavoitteena on alueen toimijoiden välisen yhteistyön tavoitteellisuus sekä vaikuttavien ja näyttöön perustuvien menetelmien käyttö.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on osa Päijät-Hämeen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kokonaisuutta, johon kuuluvat myös samaan aikaan hyväksyttävänä olevat Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Suunnitelma ikääntyvän väestön tukemiseksi sekä Ehkäisevän työn toimintasuunnitelma (edistävä mielenterveystyö, ehkäisevä päihdetyö, pelihaittojen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn). Yhteisillä tavoitteilla ja suunnitelmien yhteensovittamisella pyritään hyte-työn vaikuttavuuteen ja päijäthämäläisten hyvinvoinnin vahvistumiseen.

Päijäthämäläisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen on nyt olemassa yhteiset tavoitteet, joiden toteutumiseen jokainen taho voi antaa oman panoksensa. 

Hyväksytyt suunnitelmat kootaan Päijät-Hämeen liiton sivustolle

Lisätietoja:

Saila Juntunen
hyvinvointipäällikkö
044 077 3002
saila.juntunen@paijat-hame.fi