Valitse sivu

Kuntapäättäjät kokoontuivat jakamaan kokemuksia ja tulevaisuuden näkymiä kestävyystyöstä Päijät-Hämeen ilmastokokoukseen 22.5.2024. Tilaisuus järjestettiin Päijät-Hämeen ympäristöviikoilla osana kuntien ilmastosuunnitelmatyötä. Ilmastokokouksen tavoitteena oli tarjota kuntapäättäjille lisää tietoa, työkaluja ja inspiraatiota oman kunnan ilmastotyön edistämiseksi. Paikalle saapui lähes sata päättäjää ja kutsuvierasta, kaikista Päijät-Hämeen kunnista.

Ilmastokokouksen alusti europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja sen juonsi ansiokkaasti Yleltä tuttu Marjo Pirilä .

Ensimmäisestä asiantuntijapuheenvuorosta vastasi entinen ympäristö- ja ilmastoministeri ja nykyinen yrittäjä Emma Kari. Yleisö kuunteli hiiren hiljaa Karin esitystä, joka keskittyi kestävyyskriisin syihin ja seurauksiin, jotka näkyvät jo nyt myös meillä Suomessa. Suurin osa maailman talousfoorumin listaamista maailmantaloutta uhkaavista riskeistä on ympäristöriskejä. Hän kertoi lisäksi, kuinka ilmasto- ja kestävyystyö ei ole ideologiaa, vaan ennen kaikkea elinvoima-asia. Kestävyyskriisin selättämiseen on Karin mukaan olemassa keinot ja hän kannustikin kuntapäättäjiä ajattelemaan ympäristöaktivistien tavoin.

Kuntien parhaat käytännöt esittelyssä

Viisi aikuista istuu kokoustilan edessä lavalla. Heidän vieressään seisoo nainen, jolla kädessään papereita. Taustalla suurella näytöllä teksti: Päijät-Hämeen ilmastokokous, Kuntien haastattelut. Tarja Tornio Asikkala, Pekka Raitala Hartola, Kirsi Lehtimäki Heinola, Mika Lampola Hollola ja Rauno Hännikäinen Padasjoki.
Yleltä tuttu Marjo Pirilä toimi tilaisuuden juontajana ja haastatteli kuntien edustajia niiden ilmastotoimista. Haastateltavina olivat (vasemmalta oikealle katsottuna) Rauno Hännikäinen, Mika Lampola, Kirsi Lehtimäki, Pekka Raitala sekä Tarja Tornio.

Tilaisuudessa kuntapäättäjät esittelivät parhaita käytänteitään. Esittelyjä kuultiin muun muassa Asikkalan sähköisistä yhteiskäyttöautoista, Hartolan asukasraadista, Hollolan energiatehokkuustoimista sekä Iitin uusiutuvan energian hankkeista. Heinolan kaupungilta kerrottiin toimista luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja Lahdesta ilmastotyön merkityksestä kaupungin elinvoimalle. Padasjoelta kuultiin kokemuksia Mainiemen sahan kiertotaloustoimista ja uusiokäytöstä, Orimattila esitteli rooliaan maakunnallisen Ilmastokumppanuus-toimintamallin toteutuksessa ja Sysmästä kerrottiin matkailuyrittäjien kestävyystyöstä. Lisäksi kuultiin Kärkölän ja kuuden muun kunnan ilmastosuunnitelmien teosta.

  • Ilmastokysymyksiin on ollut Sysmässä aika kauan vastakarva siksi, koska Sysmä on vahva maatalouspitäjä. Kukaan ei halua heittää maanviljelijöille jotain, mikä aiheuttaisi hankaluuksia. Mutta maailma on muuttunut ja vanha ajatus jäänyt päälle. Nyt on pakko alkaa kiinnittämään enemmän huomiota. Ilmastoasioita pitää käsitellä myös laajemmassa kontekstissa niin, että muutkin pääsevät vaikuttamaan kuin päättäjät, pohti Sysmän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Veikko Kotolahti Ilmastokokouksen jälkeen.

Päijät-Hämeen nuoret vaikuttajakoululaiset haastoivat kuntapäättäjiä

Kuntien kestävyystyötä tarkasteltiin myös kriittisemmästä näkökulmasta, kun Päijät-Hämeen vaikuttajakoululaiset esittivät päättäjille kysymyksiä. Päijät-Hämeen liiton koordinoimaan vaikuttajakouluun on valittu 25 aktiivista nuorta, jotka tutustuvat poliittiseen päätöksentekoon, yhteiskunnallisiin ajankohtaisiin aihealueisiin sekä oppivat vuorovaikutteisesti yhteiskunnan toiminnasta. Ilmastokokouksessa nuoria kiinnostivat muun muassa liikenteen ratkaisut, vaikuttavimmat ilmastotoimet, ilmastoviestintä sekä rakennushankkeiden ympäristö- ja luontovaikutukset.

Kolme aikuista istuu kokoustilan edessä lavalla. Heidän edessään seisoo mies ja. Miehellä on kädessään mikrofoni. Taustalla suurella näytöllä teksti: Päijät-Hämeen ilmastokokous, Kuntien haastattelut. Atte Savelainen Iitti, Markku Koskinen Kärkölä, Sanna Virta Lahti, Jarmo Keskevaari Orimattla ja Veikko Kotolahti Sysmä.
Päijät-Hämeen vaikuttajakoulun nuoret haastoivat kuntapäättäjiä omilla kysymyksillään. Kuvassa Valeriy Kuivonen haastaa Lahden kaupunginvaltuutettu Sanna Virtaa vähäpäästöisempään julkiseen liikenteeseen.
  • Kysymyksiin vastattiin parhaan kyvyn mukaan. Toisaalta osalla tuntui olevan hieman väheksyvä suhtautuminen ilmastoasioihin. Kysymyksiä myös välillä kaarreltiin hieman ja yritettiin viedä toisille urille, monesti itselle mieluisemmille. Yleisesti tilaisuus oli todella hyvin ja kaikkia arvostaen järjestetty. Harmillista oli, ettei Lahden kaupunginjohtaja ollut paikalla”, kertoo Lauren Kantosaari Päijät-Hämeen vaikuttajakoulusta.

Tilaisuudessa kiinnitettiin huomiota myös alueen yritysten näkökulmiin ilmastotyöhön ja sen elinvoimavaikutuksiin liittyen. Kempowerin ilmastoteoista ja vastuullisuustyöstä tilaisuudessa kertoi yrityksen sustainability manager Johanna Kilpi-Koski ja asikkalalaisen Viipurilaisen kotileipomon vastuullisuustyön vaiheita esitteli markkinointijohtaja Teppo Ylä-Hemmilä.

Suoraan Kotkasta Baltic Sea Commissionin kokouksesta saapunut Päijät-Hämeen maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol kertoi tilaisuudessa omat terveisensä. Lopuksi kokouksen antia vetivät yhteen Etelä-Karjalan liiton ilmastoasiantuntija Mari Matikainen kommenttipuheenvuorollaan sekä Kestävä Lahti -säätiön puheenjohtaja ja Lahden entinen kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, joka johdatteli puheenvuorollaan kuulijat kohti luontopositiivista tulevaisuutta.

Artikkelin kirjoittaja on Päijät-Hämeen liiton määräaikainen suunnittelija Milla Ojala.

Lisätietoja:

Maarit Virtanen
Projektipäällikkö, Canemure, Kuntien ilmastosuunnitelmat ja ClimateGO-hankkeet
044 044 3272, maarit.virtanen@paijat-hame.fi

Terhi Ahava
Projektikoordinaattori, Kuntien ilmastosuunnitelmat
044 770 7314, terhi.ahava@paijat-hame.fi

Canemure ja Life logot