Valitse sivu

Kuva: Suomen ympäristökeskus

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) laskelman mukaan Päijät-Hämeen ilmastopäästöt vähenivät 2,4 prosenttia vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna. Vuoteen 2007 verrattuna päästövähennys oli 44 prosenttia. Kaikkien Suomen kuntien päästövähennys oli 3,1 prosenttia vuosina 2020–2021.   

Päijät-Hämeessä suurin prosentuaalinen päästövähenemä oli öljylämmityksessä sekä muussa lämmityksessä. Kaukolämmön päästöt puolestaan nousivat hieman edellisvuodesta, mikä johtui kasvaneesta lämmitystarpeesta ja pienlaitosten öljynkäytöstä. Uusiutuvien energianlähteiden käyttöönotto näkyy kulutussähkön päästöjen vähenemisessä.

Tieliikenteen päästöt laskivat noin 3 prosenttia sekä valtakunnallisesti että maakunnassa. SYKEn mukaan tieliikenteen ajosuorite on hieman kasvanut koronavuodesta 2020, mutta muun muassa ajoneuvokannan uusiutuminen, käyttövoimajakauman muutos sekä polttoaineiden suurempi biokomponenttien osuus vähentää päästöjä.

Tieliikenne (32 %), maatalous (16 %), sähkönkulutus (lämmitys- ja kulutussähkö yhteensä 12 %) ja kaukolämmön kulutus (11 %) ovat edelleen suurimmat päästösektorit maakunnassa. Asukaskohtaiset päästöt Päijät-Hämeessä olivat 5 tco2e vuonna 2021, mikä on hieman alle kansallisen keskiarvon. Tarkemmat tiedot päästölaskennoista löytyvät Hiilineutraalisuomi.fi-sivustolta.

Maakunnallinen ilmastotyö päästöjen vähentämiseksi jatkuu ja tavoitteena on huomioida aiempaa enemmän myös sopeutuminen ja varautuminen sekä luonnon monimuotoisuus. Ilmastolain päivityksen myötä kunnille tulee pakolliseksi ilmastosuunnitelmien laatiminen, mitä tuetaan myös alueellisella yhteistyöllä, jotta suunnitelmista saadaan aidosti toimivat ja vaikuttavat. Ilmastotyön tukena maakunnassa on EU:n LIFE-ohjelman rahoittama Canemure-hanke.

Päijät-Hämeen PIKU-kunnat (Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin) ovat omalta osaltaan mukana päästövähennystalkoissa. PIKU-hankkeessa ilmastotyötä edistetään tarjoamalla toimialakohtaisia koulutuksia, työpajoja ja vertaisoppimista tunnistettujen haasteiden pohjalta. Koulutuksiin osallistuneet ovat kokeneet hyväksi mallin, jossa kuntien työntekijät pääsevät jakamaan tietoa ja kokemuksia toisten kuntien tekijöiden kanssa. PIKU-hanke on ympäristöministeriön rahoittama ja siinä ovat mukana Hollola, Asikkala, Sysmä, Iitti, Kärkölä ja Padasjoki.

Lisätietoja
Maarit Virtanen
Ilmasto- ja energia-asiantuntija
puh. 044 077 3272
maarit.virtanen(a)paijat-hame.fi

Canemure ja Life logot