Valitse sivu

Uutiset aiheesta

Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030

Hankkeen nimi:
Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030

Koordinointi ja toteutus: Päijät-Hämeen liitto

Kesto:
1.8.2022-31.12.2022 

Rahoittajat: Päijät-Hämeen liitto, AKKE – Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen 

Budjetti: 28 000 euroa

Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 -hankkeessa kirjoitetaan maakunnalle oma kulttuuriohjelma 

Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 -hankkeessa etsitään sen nimen mukaisesti maakunnan kulttuuritoimijoille yhteistä suuntaa. Hankkeen tulokseksi kirjoitetaan kulttuuriohjelma, jossa määritellään Päijät-Hämeen kulttuurin kehittämisen kärjet ja niille toimenpide-ehdotukset. Ohjelma laaditaan yhdessä alueen kuntien, oppilaitosten, kulttuuriyhdistysten, kulttuurin tekijöiden ja alueen muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.  

Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys kehittämisen kohteista ja lisätä yhteistyötä, jotta vähäiset resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä ja voidaan ryhtyä yhteisiin toimiin. Ohjelmalla pystytään osaltaan kehittämään alueen veto-, pito- ja valovoimaa. 

Ohjelman laatimiseksi hankkeessa tehdään tausta-analyysi ja järjestetään kaksi työpajaa, joista ensimmäisessä keskitytään kärkien ideointiin ja toisessa toimenpiteisiin. Hankkeen aikana työstettävä ohjelma saatetaan kommenteille ennen sen valmistumista. Lopputuloksena syntyy Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030 -ohjelma. Lisäksi alueen kulttuuritoimijoille muodostuu yhteinen näkemys Päijät-Hämeen kulttuurin vahvuuksista ja siitä, miten kulttuuria kehitetään yhdessä seuraavina vuosina. 

Hankkeen etenemisestä ja työpajoista viestitään tällä verkkosivulla sekä Päijät-Hämeen liiton somekanavilla Facebookissa ja Twitterissä. 

Lisätietoja:

Joonas Pokkinen
projektikoordinaattori
+358 44 077 3466
joonas.pokkinen(at)paijat-hame.fi