Valitse sivu

Päijät-Hämeen kuntajohtajien syyskausi käynnistyi viime viikolla yhteisellä kokouksella. Koronatilanteen vuoksi kokoonnuttiin hybridikokoukseen, jossa osa osallistujista oli Päijät-Hämeen liiton toimistossa ja osa etänä.

Päijät-Häme pilottina valtion toimitila- ja palveluverkkouudistuksessa

Valtiovarainministeriön kehittämisjohtaja Marko Puttonen esitteli kuntajohtajille valtion toimitila- ja palveluverkkouudistuksen suunnitelmaa ja toimeenpanoa. Tarkoituksena on koota julkishallinnon asiakaspalveluita yhteisiin palvelupisteisiin ja tiloja kehittämällä edistää asioinnin sujuvuutta. Yhteisiin palvelupisteisiin on tarkoitus koota yhteen paikkaan niin valtion kuin kuntienkin palveluita. Palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta lisätään mm. digitaalista- ja etäasiointia kehittämällä.

Suunnittelu alkaa tänä syksynä, mukana projektiryhmässä on valtion, kuntien ja Päijät-Hämeen liiton edustajia. Päijät-Hämeen lisäksi pilottimaakuntia ovat Etelä-Karjala ja Pohjois-Karjala. Päijät-Hämeen liiton edunvalvontajohtaja Mari Kuparinen on tyytyväinen, että meidät otettiin mukaan jo pilottivaiheessa ja pääsemme siirtymään mahdolliseen uuteen malliin etujoukoissa.

  • Vierailimme Marko Puttosen kanssa ennen kuntajohtajakokousta Lahden Palvelutorilla, jossa on jo kokemusta valtion ja kunnan yhteisestä palvelupisteestä. Tilat ovat toimivat ja helposti saavutettavat. Samalla asiointikerralla hoituu useampi asia samalla kerralla, kertoo Kuparinen.

Tuulivoimaan soveltuvat alueet Päijät-Hämeessä

Tuulivoimaan soveltuvien alueiden selvitys käynnistyy syksyllä. Selvitystä seuraa ja työn etenemistä ohjaa yhteistyöryhmä, jossa on edustaja jokaisesta maakunnan kunnasta.  Selvityksen laatimisesta vastaa FCG ja selvitys valmistuu kesällä 2022. Lue lisää verkkosivultamme.

Kuntien yhteistyö

Kuntajohtajat kokoontuvat normaalioloissa kerran kuukaudessa keskustelemaan ja linjaamaan kuntien yhteisiä asioita. Korona-aikana yhteistyö oli paljon tiiviimpää, kun etäkokoukset olivat useiden kuukausien ajan kerran viikossa. Kokouksissa kuntajohtajat suunnittelevat yhdessä toteutettavia asioita ja valmistelevat yhteisiä lausuntoja. Kokousten puheenjohtaja on Lahden kaupunginjohtaja Pekka Timonen ja sihteeri Päijät-Hämeen liiton kuntayhteistyöpäällikkö Jarkko Virolainen.

  • Nyt käynnissä oleva kuntien valtuutettujen kahdeksan koulutustilaisuuden sarja on hyvä esimerkki yhdessä suunnitellusta toiminnasta. Kaikkea ei tarvitse eikä kannata aina tehdä itse. Kuntajohtajilla on kädet ja kalenterit töitä täynnä, joten tarjoamme heille tukea asioiden valmisteluun, toteaa Virolainen.

Kuntajohtajien lisäksi maakunnassa toimii useita toimialakohtaisia ryhmiä, mm. kuntien sivistystoimenjohtajat ja maankäytön johtavat viranhaltijat ovat vuosien ajan kokoontuneet säännöllisesti ja viime vuonna käynnistyi myös kuntien viestijöiden yhteistyö. Koordinoimme maakunnan liitossa kuntajohtajakokousten lisäksi myös puheenjohtajafoorumin, jossa kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat keskustelevat ja linjaavat yhteisiä asioita yhdessä kuntajohtajien kanssa, kertoo Virolainen.

Puheenjohtajafoorumi kokoontui uudella kokoonpanolla viime perjantaina. Alkavalla kaudella foorumin puheenjohtajuus on kiertävä, ja ensimmäisenä vuorossa on Asikkala, ja puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Ilkka Viljanen. Seuraava kokous on 24.9.2021.

Lisätietoja

Jarkko Virolainen
kuntayhteistyöpäällikkö
jarkko.virolainen(a)paijat-hame.fi
puh. 044 077 3243