Valitse sivu

Päijät-Hämeen pelastuslaitos:


17 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiestä on täydentänyt osaamistaan perustason ensihoitaja, lähihoitaja -tutkinnolla. He valmistuivat joulukuussa 1,5 vuotta kestäneestä koulutuksesta, joka toteutettiin työn ohessa oppisopimuksella yhdessä koulutuskeskus Salpauksen kanssa. Nyt valmistunut ryhmä oli pelastuslaitoksella jo toinen, ja uusi aloittaa syksyllä 2022.

Palomiehillä on jo aiemman pelastajatutkintonsa perusteella kelpoisuus työskennellä ensihoidossa. Perustason ensihoitaja, lähihoitaja -tutkinto antaa kuitenkin lisää ymmärrystä terveydenhuollon kokonaisuudesta sekä hoitoketjuista ja tuo varmuutta erilaisiin ensihoidon toimenpiteisiin. Opintoihin kuuluu harjoittelujaksoja ja teoriaopintoja. Palomiehet kohtaavat työssään hyvin monenlaisia tehtäviä, ja lisäkoulutuksella he pystyvät vastaamaan tilanteisiin entistä paremmin.

”Koulutus on kehittänyt mukana olleiden moniammatillisuutta ja ammattitaitoa”, vs. aluepalopäällikkö Juha Murtonen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

180 osaamispisteen laajuisiin opintoihin kuuluu mm. opintoja terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisestä, ensihoidossa toimimisesta, toimintakyvyn ylläpitämisestä ja akuuttihoitotyöstä.

Pelastuslaitos on tyytyväinen siitä, että lisäopintoihin on löytynyt halukkaita, vaikka ne vaativatkin osallistujilta pitkän sitoutumisen ja ajallista panostusta. Kolmanteen, syksyllä 2022 alkavaan ryhmään on ilmoittautunut jo 12 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiestä. Murtosen mukaan kevään aikana on mahdollista vielä tulla vielä mukaan.

Oppisopimuskoulutuksen onnistumiseen vaaditaan opiskelijan, oppilaitoksen ja työnantajan sujuva yhteistyö. Salpauksen vastuuopettaja Esa Sahlman ja pelastuslaitoksen edustaja käyvät alku vuodesta läpi koulutuksen sisältöä ja uudistustarpeita. Suurille muutoksille ei ole tarvetta.

”Työssäoppimisjaksoilta saatu palaute on ollut positiivista, ja koulutus on opiskelijoiden mukaan hyödyntänyt myös ensihoidossa tehtävää työtä”, Sahlman sanoo.

Hän kertoo yhteistyön sujuneen pelastuslaitoksen kanssa hyvin koko koulutuksen ajan.

”On hienoa, että pelastuslaitos työnantajana on myös sitoutunut ja mahdollistanut opiskelijoille tämän koulutuksen”, Sahlman toteaa.

”Pelastuslaitoksella on tämän oppisopimusprosessin jälkeen vajaa 80 pelastajatutkinnon suorittanutta henkilöä, joilla on myös terveydenhuoltoalan tutkinto. Osa toimii pelastusosaston esimiestehtävissä”, ensihoitoesimies Erkki Koho Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta kertoo.

Koulutuksen myötä ymmärrys yhteistyökumppanien työstä kasvaa. Se mahdollistaa myös uudenlaiset urapolut ja lisää uramahdollisuuksia tulevaisuudessa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palomiehille räätälöity oppisopimuskoulutus saa jatkoa, ja uusi ryhmä aloittaa perustason ensihoitajaopintonsa elokuussa 2022.

Päijät-Hämeen liitto onnittelee valmistuneita!


Lisätietoa:

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Juha Murtonen, vs. aluepalopäällikkö, 0440 773 258
Erkki Koho, ensihoitoesimies, 0440 773 228


Päijät-Hämeen pelastuslaitos on 10 kunnan yhteinen pelastusorganisaatio, jonka hallinnasta vastaa Päijät-Hämeen liitto. Pelastuslaitoksen toimintaa ohjaa Päijät-Hämeen kuntien edustajista koottu johtokunta, jossa on 10 jäsentä.

Vuoden 2004 alusta toiminut Päijät-Hämeen pelastuslaitos on yksi maamme 22 pelastustoimen alueesta. Päijät-Hämeen alueellisen laitoksen palveluksessa on n. 260 työntekijää. Näiden lisäksi kaikki alueen vapaaehtoiset ja puolivakinaiset palokunnat toimivat myös Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen sopimuspalokuntina.