Valitse sivu

Maakuntahallitus 14.12.2020 päätti osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) Päijät-Hämeen uuden maaku tastrategian ja -ohjelman valmisteluun. Sen tarkoituksena on antaa kaikille Päijät-Hämeen kehittämisestä kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutus mahdollisuuksista siihen. Tätä edellyttää myös laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99).

Maakuntaohjelma ja strategia kirjoitetaan Päijät-Hämeessä siten, että siinä yhdistetään strategiset linjaukset, älykkään erikoistumisen strategia (ÄES) ja rakenne rahastovarojen käyttö. Tästä kokonaisuudesta nimeä strategia.

Maakuntavaltuustoa informoitiin joulukuussa 2020 strategisen ennakoinnin tuloksista, jota on tehty syyskaudella 2020.

Strategiatyötä koordinoivana aluekehitysviranomaisena toimii Päijät-Hämeen liiton toimisto ja valmistelua johtaa kehittämisjohtaja.

Vaiheet:
– Valtuustoseminaarit tai vastaavat tietoa jakavat ja osallistavat tapahtumat helmi–toukokuussa 2021
– Virkamiesvalmistelu I helmi–toukokuussa 2021
– Kirjoittaminen touko–kesäkuussa 2021
– Lausuntokierros elo–lokakuu 2021
– Virkamiesvalmistelu II lokakuu 2021. Lausuntokierroksen mahdollisesti vaatimat muutokset kirjoitetaan strategialuonnokseen syksyllä 2021
– Maakuntahallitus ja hyväksyminen maakuntavaltuustossa joulukuussa 2021.

Kommentit pyydetään viimeistään 14.1.2021 sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi.


Lisätiedot kehittämisjohtaja Riitta Nieminen, puh. 040 508 6526

Lataa tästä liite Päijät-Hämeen maakuntastrategian laadinnan osallistumis- ja arviointisuunnitelma