Valitse sivu

Kommentoi maakuntastrategian 2022–2025 luonnosta

Maakuntastrategian 2022–2025 valmistelu on edennyt lausuntovaiheeseen. Maakuntastrategian luonnoksesta ja siihen liittyvistä älykkään erikoistumisen strategiasta ja ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arvioinnista voi antaa lausuntoja ja kommentteja 31.10. asti. Maakuntahallitus päätti lausuntokierroksen aloittamisesta kokouksessaan 4.10.

Maakuntastrategian luonnos 2022-2025 (PDF-tiedosto)

Älykkään erikoistumisen strategian luonnos (PDF-tiedosto)

Ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arvioinnin luonnos (PDF-tiedosto)

Strategisina painopisteinä vetovoima ja uudistumiskyky

Maakuntastrategian luonnos sisältää maakunnan strategiset painopisteet, jotka ovat vetovoima ja uudistumiskyky, ja niistä johdetun maakuntaohjelman, joka punoo mukaan alueen vahvuuksia ja mahdollisuuksia. Maakuntaohjelman sisältönä ovat vetovoimainen uusien tulijoiden maakunta; pitovoimainen maakunta; uudistumiskykyä vahvistava koulutus ja TKI-toiminta; uudistumiskykyä yhteistyöllä yrityksille, kunnille ja asukkaille; ja uudistumiskykyinen hiilineutraali Päijät-Häme 2030.

Maakuntastrategian luonnokseen liittyy älykkään erikoistumisen strategia. Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen kärjiksi tunnistettiin sportti, ruoka ja juoma, valmistus sekä poikkileikkaavana periaatteena kestävyys. Toisena liitteenä on ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointi, jossa arvioidaan maakuntastrategian vaikutuksia.

Maakuntastrategian luonnos nähtävillä verkkosivuilla ja toimistolla

Maakuntastrategian luonnos ja sen liitteet ovat nähtävillä 1.-31.10.2021 Päijät-Hämeen liiton toimistossa aukioloaikoina ja liiton verkkosivuilla https://paijat-hame.fi/maakuntastrategia-2022-2025/. Lausunnot ja kommentit pyydetään toimittamaan 31.10.2021 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse toimisto@paijat-hame.fi tai tarvittaessa postitse Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 Lahti.

Maakuntavaltuuston on määrä hyväksyä uusi maakuntastrategia joulukuussa 2021. Maakuntastrategia ja siihen sisältyvä maakuntaohjelma laaditaan neljän vuoden välein valtuustokausittain. Ohjelmassa kuvataan, miten strategiset tavoitteet saavutetaan. Maakuntaohjelman yhteydessä tehdään myös älykkään erikoistumisen strategia. Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin innovaatiopoliittinen vastaus alueiden kansainväliseen kilpailuun. Se perustuu ajatukselle, että kaikilla alueilla on omat vahvuutensa, joita hyödyntämällä voidaan kasvattaa alueen kilpailukykyä toimijoiden yhteistyönä.

Lisätietoja

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
040 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi (ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointi)
aluekehityspäällikkö
044 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi