Valitse sivu

Päijät-Hämeen pelastuslaitos hälytettiin viime vuonna 4 651 pelastustoimen tehtävälle. Tehtävämäärä oli 460 edellisvuotta suurempi. Nousua oli etenkin rakennuspaloissa ja ensivastetehtävissä. Lausuntojen ja neuvonnan määrä kasvoi liki 20 prosentilla.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos hälytettiin viime vuonna 4 651 pelastustoimen tehtävälle. Pelastustoimen tehtävämäärä nousi 460:lla edellisvuodesta 2020. Nousua oli myös kymmenen viimeisen vuoden keskiarvoon verrattuna (4 287,9 tehtävää/vuosi).

”Hälytystehtävät lisääntyivät lukumäärällisesti eniten ensivastetehtävissä, joissa oli nousua edellisvuoteen 302 tehtävää”, pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo. Pelastustoimen tehtävistä kaikkiaan 927 oli ensivastetehtäviä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen vuoden 2021 pelastustoimen tehtävistä 100 oli rakennuspaloja ja 135 rakennuspalovaaroja. Päijät-Hämeessä tapahtui vuonna 2021 kaksi palokuolemaa.

”Rakennuspalojen määrä lisääntyi lähes kolmanneksen edellisten vuosien tasosta”, pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio toteaa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos pelasti viime vuonna 183 henkilöä onnettomuuksien aiheuttamasta vaarasta. Rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa pelastetun omaisuuden rahallinen arvo oli 42 817 050 euroa.

Päijät-Hämeen pelastuslaitos hälytettiin 2021 liikenneonnettomuuksiin 684 kertaa. Paloilmoittimen tarkastustehtäviä oli 921 ja vahingontorjuntatehtäviä 559.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella on jatkuvassa ympärivuorokautisessa valmiudessa noin 30 pelastusalan ammattilaista kuudella vakinaisella pelastusasemalla Heinolassa, Hollolassa, Lahdessa, Nastolassa ja Orimattilassa. Vakinaisen henkilöstön lisäksi alueella toimii 21 sopimuspalokuntaa.

Yritysten ja laitosten valvonta saavutti tavoitteet, lausuntojen ja neuvonnan määrä nousi lähes 20 %

Päijät-Hämeen pelastuslaitos suoritti vuonna 2021 lakisääteistä valvontaa alueellaan palvelutasopäätöksen mukaisesti. Valvonnalla pyritään parantamaan ihmisten turvallisuutta ja vähentämään onnettomuuksia mm. puuttumalla turvallisuuspuutteisiin.

”Suunnitellut yritysten ja laitosten valvonnat saatiin vuonna 2021 tehtyä. Lisäksi onnistuimme valvomaan lähes kaikki vuonna 2020 koronarajoitusten vuoksi valvomatta jääneet kohteet”, riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta sanoo.

Asuinrakennusten sekä loma-asuntojen valvonta painottui itsearviointilomakkeiden valvontaan.

”Asuinrakennusten valvontaa haittaisi edelleen koronapandemia, jonka vuoksi pelastuslaitos ei tehnyt pientaloihin määräaikaisia valvontakäyntejä lainkaan.  Tarvittavat valvontakäynnit tehdään koronatilanteen helpotuttua”, Oksanen kertoo.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen asiantuntijapalveluiden määrä nousi vuonna 2021 korkeaksi, ja lausuntoja ja neuvontaa annettiin edellisvuoteen verrattuna lähes 20 % enemmän. Tiiveintä yhteistyö oli kuntien rakennusvalvontojen ja suunnittelijoiden kanssa erilaisiin rakennushankkeisiin liittyen, mutta lausuntoja annettiin myös muille viranomaisille esimerkiksi kemikaaliturvallisuudesta, ympäristöluvista, kaavoista sekä liikennesuunnitelmista.

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksella kirjattiin vuonna 2021 yhteensä 148 turvallisuusviestinnän tapahtumaa, joissa osallistujia oli yhteensä 10 862 henkilöä. Koronaepidemia haittasi monien tapahtuminen järjestämistä. Kakkosluokkalaisille suunnattu 112-hätäpuheluopetus tavoitti 1 094 lasta.

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköillä 17 200 tehtävää

Päijät-Hämeen pelastuslaitos tuotti vuoden 2021 aikana ensihoitopalveluita Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa solmitun yhteistyösopimuksen mukaisesti koko Päijät-Hämeen alueella. Pelastuslaitoksen seitsemällä ensihoitoyksiköllä (ambulanssilla) oli vuonna 2021 n. 17 200 ensihoitotehtävää.

Pelastuslaitoksen ensihoidossa työskenteli päätoimisesti 40 ensihoitajaa työpareinaan 120 palomiestä. Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt sijaitsivat vuonna 2021 Lahdessa Paavolan, Niemen ja Nastolan pelastusasemilla sekä Hollolassa ja Sysmässä.

Päijät-Hämeen pelastuslaitosPelastustoimen tehtävät vuosittain      
7.1.2021    
Onnettomuustyyppi (ensisijainen)201120202021vuosiero10v keskiarvo
Rakennuspalo108711002984,36
Rakennuspalovaara16911313522144,00
Maastopalo13310689-1794,91
Liikennevälinepalo1169091196,82
Muu tulipalo16410312320115,45
Liikenneonnettomuus51665368431581,82
Öljyvahinko14013614812120,64
Vaarallisten aineiden onnettomuus62711-1611,18
Räjähdys/räjähdysvaara11100,82
Sortuma/sortumavaara50111,73
Häkeen liitetyn paloilmoittimen tarkastustehtävä81662766538727,27
Muun paloilmoittimen tai palovaroittimen tarkastustehtävä13516825688176,82
Muu tarkastustehtävä314421345-76338,45
Ensivastetehtävä1105625927302985,09
Ihmisen pelastaminen849990-975,45
Eläimen pelastaminen4871972661,73
Vahingontorjuntatehtävä40452755932410,64
Avunantotehtävä12226527712199,27
Virka-aputehtävä148852-3661,45
Yhteensä4400419146514604287,91

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen valvonta 2021 Päijät-Hämeessä

4 534 valvottua asuinrakennusta

1 711 valvottua kesämökkiä

1 130 valvottua yritystä ja laitosta

1 171 muuta valvontatehtävää

815 valvottua asiakirjaa

730 kemikaalilain mukaista tarkastusta tai päätöstä

1 704 hoidettua asiantuntijatehtävää

Palontutkinta vuonna 2021 Päijät-Hämeessä

234 rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa, joihin kaikkiin on suoritettu 1-tason palontutkinta

21 rakennuspaloa tai rakennuspalovaaraa, joihin on lisäksi suoritettu 2-tason palontutkinta

2 palokuolemaa

Lisätietoa:

pelastusjohtaja Jari Hyvärinen, 0440 773 100
pelastuspäällikkö Veli-Pekka Niemikallio, 0440 773 200
riskienhallintapäällikkö Marjo Oksanen, 0440 773 208
ensihoidon palvelupäällikkö Jenni Eskola, 0440 773 221

Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Artikkelikuva: Salla Virta/ Päijät-Hämeen pelastuslaitos