Valitse sivu

Miten vihreä siirtymä hyödynnetään täysimittaisena Päijät-Hämeessä? Miten edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa? Päijät-Hämeen pienten kuntien päättäjät kokoontuvat Päijät-Hämeen ilmastokokoukseen 11.5.2023 Asikkalan Lehmonkärkeen.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen

Päijät-Häme on HINKU-maakunta, jonka yhteinen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2030. Olemme sitoutuneet päästövähennyksiin, mutta miten ne saavutetaan?

Ilmastonmuutos, luontokato, energiakriisi ja luonnonvarojen ylikulutus puhuttavat. Miten asiat saadaan järjestettyä niin, että kuntalaisten hyvinvointi ja elämän laatu paranevat ja kuntien elinvoima säilyy. Samanaikaisesti on huomioitava myös kestävyyskriisin haasteet. Onnistuneet ilmastotoimet osoittavat, että tavoitteiden asettaminen, sitoutuminen työhön sekä tiedon lisääntyminen ovat keinoja saada tuloksia aikaan.

Kunnat ovat tärkeässä asemassa omilla ilmastoteoillaan sekä mahdollistamassa kuntalaisille ja yrityksille polkua kohti hiilineutraaliutta. Ilmastolaki myös velvoittaa Suomen kunnat laatimaan oman ilmastosuunnitelman alkaen valtuustokaudelta 2025. Suunnitelmassa tulee olla päästövähennystavoitteet sekä toimet niiden saavuttamiseksi. Päijät-Hämeessä kuntien ja muiden toimijoiden ilmastotyötä on jo vuosien ajan ohjannut Ilmastotiekartta, jota parhaillaan päivitetään.

Tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä

Tilaisuudessa puhujina ovat alansa arvostetut asiantuntijat Suomen ympäristökeskuksen professori Jyri Seppälä sekä LUT yliopiston professori Lassi Linnanen.

Päättäjät saavat ajankohtaista tietoa ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuudesta sekä kuulevat muiden kuntien ilmastotyöstä. Kunnanvaltuustojen puheenjohtajat kertovat lyhyesti kuntien päästötilanteesta sekä miten tavoitteet aiotaan saavuttaa.

Yritykset edistävät kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja toimivat vastuullisesti. Hämeenmaan Jaana Järvenselkä tuo tilaisuuteen yritysten terveiset päättäjille.

Ilmastokokouksessa kuullaan myös minkälaisia toiveita ja odotuksia on nuorilla, tulevaisuuden kuluttajilla ja päättäjillä.

Tilaisuuden järjestää Ympäristöministeriön rahoittama PIKU – Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin hanke. PIKU-hankekunnat Päijät-Hämeessä: Asikkala, Hollola, Iitti, Kärkölä, Padasjoki, Sysmä.


Lisätietoja

Johanna Snell, projektikoordinaattori, Päijät-Hämeen liitto, johanna.snell@paijat-hame.fi, p. 044 0773637
Terhi Ahava, ympäristönsuojelusihteeri, Asikkalan kunta, terhi.ahava@asikkala.fi, p. 044 778 0277
Annariina Keto, projektiasiantuntija, Hollolan kunta, annariina.keto@hollola.fi, p. 044 780 1225


Hankkeen toteuttajien logot