Valitse sivu

Maakuntahallitus päätti 9.11.2020 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan (AKKE) käytöstä. Määrärahaa myönnetään Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon voimassa olevaa maakuntastrategiaa edistäen. Rahoituksen hakuaika on jatkuva.

Hankkeissa tuen osuus on  50–70 prosenttia toteutuksen kustannuksista. Hankkeiden kesto on enintään 2 vuotta. Erilliset kohdennetut haut ja ideahakukierrokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan erikseen liiton sivuilla.

Ensivaiheessa etsitään selviytymissuunnitelman mukaisia hankkeita, jotka tukevat myös Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelman kärkiä. Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. Päijät-Hämeen liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehittämistä. Alle 20 000 euron hankkeista tekee päätöksen maakuntajohtaja ja sitä suuremmista maakuntahallitus.

Lisätiedot rahoituksen hakemisesta ja lomakkeet:
https://paijat-hame.fi/rahoitus/maakunnan-kehittamisraha/