Valitse sivu

Päijät-Hämeen alueellinen toimintasuunnitelma on hyväksytty ja allekirjoitettu maakuntajohtaja Laura Leppäsen toimesta. Toimintasuunnitelma tukee Päijät-Hämeen maakuntastrategiaa ja -ohjelmaa.

Toimintasuunnitelma toteutetaan Helsingin yliopiston toimesta NANORAUTA-hankkeessa Etelä-Suomen Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelman (EAKR) kautta. NANORAUTA-hankkeen osatoteuttajina toimivat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja LAB-ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on helpottaa uusien pilaantuneiden alueiden kunnostusmenetelmien käyttöönottoa Päijät-Hämeen alueella. Lisäksi hankkeessa tiivistetään Päijät-Hämeen PIMA-sektorin osaamista sekä tuodaan kansainvälistä asiantuntemusta alueelle. Yhteistyön lisääminen korkeakoulujen, yritysten ja viranomaisten kanssa edesauttaa alueen liiketoiminnan kehittymistä sekä helpottaa PIMA-asioiden hallinnollisia käytäntöjä.

NANORAUTA-hanke on käynnistynyt syksyllä 2019 työpajalla, joka kokosi PIMA-alan asiantuntijoita ympäri Eurooppaa ja Suomea. Työpajassa kuultiin esimerkkejä erilaisista in situ -kunnostusmenetelmistä ja maaperän kunnostusprosesseista Suomessa. Ryhmätöissä saatiin arvokasta tietoa nanoraudan käytöstä maaperän ja pohjaveden kunnostamisessa, sekä paljon hyödyllistä palautetta tulevien kokeiden suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Hankkeessa on talven aikana suoritettu laboratoriokokeita, joissa on tutkittu nanoraudan leviämistä maaperässä ja valmisteltu tulevia kokeita, joissa yhdistetään nanorauta biostimulaatioon ja sähkövirtaan. Keväällä on tarkoitus aloittaa kenttäkokeet SOILIA-asemalla ja varsinaisia in situ -kunnostuskohteita toivotaan löytyvän tiiviillä yritysyhteistyöllä.

Toimintasuunnitelma on osa Interreg Europe -ohjelman rahoittaman TANIA-hankkeen toteutusta ja se on laadittu yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Päijät-Hämeen liiton kanssa. TANIA-sidosryhmä on osallistunut aktiivisesti suunnitelman kehittämiseen.

Toimintasuunnitelma on luettavissa tästä.
Tietoja TANIA-hankkeesta.

Lisätietoja:
Martin Romantschuk, Helsingin yliopisto, professori, martin.romantschuk(a)helsinki.fi, p. 050 316 0553
Johanna Snell, Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori, johanna.snell(a)paijat-hame.fi, p. 044 077 3637