Valitse sivu

Lukuvuoden ajan kestänyt Päijät-Hämeen Vaikuttajakoulu 2023-2024 tuli päätökseen maanantaina järjestetyssä päätöstilaisuudessa Lahden Upseerikerholla. Tilaisuuteen oli tervetulleita vaikuttajakoululaiset läheisineen. Päätöstilaisuudessa vaikuttajakoululaisille jaettiin diplomien lisäksi maakunnan Vellamo-pinssit. Diplomien jakoa edelsi maakuntajohtaja Niina Pautola-Molin inspiroiva puhe, joka kannusti nuoria ylläpitämään kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan.

  • Terve itseluottamus, uteliaisuus, intohimo johonkin sekä ahkeruus kantavat pitkälle, kannustaa Pautola-Mol.

Euroopan unionin osarahoittamassa hankkeessa on osallistujat ovat tavanneet päättäjiä, viranhaltijoita ja eri alojen asiantuntijoita erilaisten organisaatiovierailuiden kautta. Päijät-Hämeen Vaikuttajakoululaiset ovat kehittäneet demokratiaosaamistaan, kansalaispätevyyttään sekä johtajuustaitojaan yhteensä 12 eri tapaamiskerran aikana sekä ryhmätehtävien merkeissä. Lukuvuoden hanke huipentui kuukausi sitten Brysselin matkaan, jossa tutustuttiin Euroopan unioniin. Hanketta on tehty yhteistyössä Etelä-Suomen Sanomien sekä Yle Lahden kanssa, kannustaen nuoria vastuullisen journalismin pariin. Osallistujista 88% toteaakin, että ymmärtää vaikuttajakoulun jälkeen paremmin uutisia, ajankohtaisohjelmia sekä podcasteja.

  • Oma osaaminen on ehdottomasti kehittynyt Vaikuttajakoulun myötä. Uuden oppimisen keskiössä ovat etenkin olleet erilaiset vaikuttamisen näkökulmat, sanoo Heini Laitinen.
  • Tapaamisista omat suosikkini ja parhaiten mieleen jääneet ovat Ylen politiikan toimitus Helsingissä ja Brysselissä OLAF:in pääjöhtajan Ville Itälän puheenvuoro, kertoo Lauren Kantosaari.
Vaikuttajakoululaiset kahdessa rivissä diplomien kanssa.
Vaikuttajakoulun suoritti yhteensä 25 päijäthämäläistä nuorta

Ylittyneitä odotuksia ja toiveita tulevaan

Osana loppuarviointia tehdyssä palautekyselyssä osallistujista 64% kertoo hankkeen vastanneen odotuksia ja peräti 36% vastaajista toteaa, että odotukset ylittyivät. Vaikuttajakoulu on vuoden aikana tavoitellut vaikuttavuutta, joka vaikuttaa toteutuneen. Tätä indikoi se, että 100% osallistujista toteaa, että vaikuttajakoulu on vaikuttanut heidän tapaansa nähdä maailmaa, omiin unelmiin, ajatuksiin, mielipiteisiin tai, että vaikuttajakoulun ansiosta on oppinut aihealueista, joista ei olisi oppinut koulussa. Osallistuja Lauren Kantosaari toteaa, että toivoo tulevaisuuden työpaikkansa olevan jossain vierailluista organisaatioista.

  • Jatkossakin tahdon olla mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja toivon tulevan työpaikkani olevan joku meidän kiertämistä kohteista, kertoo Lauren Kantosaari.
  • Lukuvuoden kohokohtia ovat olleet vierailut ja tapaamiset, joissa olemme kuulleet erilaisista urapolkuista. Ne ovat toimineet minulle suurena innoittajana jatkaa yhteiskunnallisten asioiden parissa myös tulevaisuudessa, kertoo Heini Laitinen.
Nuoret keskustelevat
Keskustelevia ihmisiä.

Hankkeen palaute on ollut varsin positiivista läpi vuoden ajan, vaikka kehitettävääkin löytyy. Osallistujat esimerkiksi toivovat, että jatkossa tapaamisia olisi enemmän ja niissä olisi vahvemmin interaktiivisia käytännön harjoituksia. Osallistuja Miki Wahlman toivoisi, että vaikuttajakoulussa olisi enemmän työpajoja. Arvokas kokemustietoon perustunut palaute otetaan huomioon jatkon kannalta. Maakuntajohtaja Pautola-Mol toteaakin, että vastaavanlaista vaikuttajakoulua pyritään järjestämään vielä tulevaisuudessakin.

  • Vaikuttajakoulu tuo nuoria yhteen ja antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden perehtyä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, toteaa Pautola-Mol.

”Parhaiten mieleen vaikuttajakoulusta jäi kaverit” – osallistuja

Eri puolelta maakuntaa tulevat nuoret jatkavat nyt valitsemilleen teille esimerkiksi jatko-opintojen, lukio-opintojen sekä välivuosien merkeissä. Päijät-Hämeen Vaikuttajakoulu vuosikurssia 2024 kokoontuu epävirallisesti alumnitapaamisen merkeissä vielä vuosien päästä.

  • Toivon, että hankkeesta jäisi osallistujien elämään ihmisiä, joiden kanssa voi elämän matkalla kohdatessa keskustella yhteisistä yhteiskunnallisista mielenkiinnon kohteista – tapahtuipa kohtaaminen sitten eduskunnan tai ruokakaupan käytävillä, summaa koordinaattorina toiminut. Jayla Tammiharju.

Lue lisää tapaamiskerroista täältä:

Tulevaisuuden johtajat Päijät-Hämeestä tutustuivat Brysselissä petosten torjuntaan, parlamenttiin ja saivat komissaarin kabinetista kannustusta EU-uralle – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)

Future leaders from Päijät-Häme now aware of largest frauds, decision-making, and lobbying in the European Union – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)

Päijät-Hämeen ilmastokokouksessa haastettiin kuntapäättäjiä, esiteltiin kuntien parhaita käytäntöjä ja inspiroiduttiin jatkamaan kestävyystyötä – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)

Päijät-Hämeen Vaikuttajakoulu täydessä vauhdissa – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)

Päijät-Hämeen suunnittelua: Päijät-Hämeen lähijuna, hyvinvointialueelle osaajia, Lahden keskustaan autoille tunneli, lukioita yhdistävä viherpuisto, nuorille ajanviettopaikka sekä Liikkuva minä -hanke – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)

Nuoret haastoivat: mikä on Orimattilan maksimaalinen kehityspotentiaali tai miten kaupunginjohtaja erotetaan tehtävästään? – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)

Päijät-Hämeen Vaikuttajakoululle myönnetty 60 000 euron Erasmus+ hankeavustus – mahdollistaa matkan Brysseliin – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)

Lisätietoja:

Jayla Tammiharju
Päijät-Hämeen Vaikuttajakoulun koordinaattori
044 077 3438
jayla.tammiharju@paijat-hame.fi
Instagram: @phvaikuttajakoulu