Valitse sivu

Vuoden 2024 ensimmäisessä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushaussa Päijät-Hämeestä haettiin rahoitusta 18 hankkeelle. Näistä kolme toteutuvat Päijät-Hämeen maakuntaa laajemmalla alueella. Maakuntaamme haettiin rahoitusta yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa, kun Päijät-Hämeen liitolla on myönnettävissä noin 3,3 miljoonaa euroa.

Päijät-Hämeen maakuntahallitus päätti rahoituksesta 13.5.2024 maakunnan yhteistyöryhmän esityksen mukaisesti.

  • Edellisellä kierroksella jopa puolet hankkeista jäi rahoittamatta, kun pisteet eivät riittäneet. Nyt osa niistä oli valmisteltu uusiksi, joten laatu oli hakemusten osalta selvästi parantunut jätettyjen hankkeiden osalta ja vain pieni osa jäi rahoittamatta, toteaa kehittämisjohtaja Juha Hertsi.

Hakijat saavat hallinnollisen päätöksen Uudenmaanliitosta, jonne Päijät-Häme ja neljä muuta maakuntaa Etelä-Suomesta ovat keskittäneet hallintopalvelut.

  • Kaikkien rahoitettavien hankkeiden kanssa käydään tarkentavat neuvottelut ja ensimmäisiä päätöksiä ehditään valmistella vielä ennen kesälomia. Hankkeet on suunniteltu alkavaksi pääosin elo-syyskuussa, joka onkin hyvin realistinen aikataulu, arvioi erityisasiantuntija Petri Veijalainen.

Seuraava rahoitushaku

Seuraavaa Etelä-Suomen maakuntien yhteistä EAKR-hakua suunnitellaan elo-syyskuulle.

  • Päijät-Hämeessä on tuolloin mahdollisuus avata ainoastaan toimintalinjan 2 erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen. Seuraava kaikki erityistavoitteet kattava haku avattaneen helmi-maaliskuussa 2025, kertoo Veijalainen.

Myönnetyt rahoitukset (erityistavoitteittain)

Piirroskuva. Sininen tausta. Käsi, jossa keltainen lamppu.

1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen

Rahoitusta haettiin 1 227 212 €, myönnettävissä oli 950 000 €.

PH-LABRA:

Päijät-Hämeen oppilaitosten laboratorioiden toimintatapojen ja yhteispotentiaalin kehittäminen. Mukana olevien oppilaitosten laboratorioihin liittyvien toimintatapojen yhteensovittaminen, yritysten tarpeisiin vastaaminen synergisesti, resurssitehokkaasti ja yhteistyön mahdollisuudet kehityksessä tunnistavasti.

Hankkeen kesto: 1.9.2024–31.12.2025

Toteuttajat:

Lab-ammattikorkeakoulu Oy
Helsingin yliopisto
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä

Rahoitus alustavasti yhteensä: 245 463


Liiketoimintaa lähiluonnosta

Vahvistaa yritysten kyvykkyyttä olemassa olevien lähi- ja kaupunkiympäristöjen hyödyntämisessä luontolähtöisten palvelujen innovoinnin alustana.

Hankkeen kesto: 1.9.2024–31.8.2026

Toteuttajat:

Lab–ammattikorkeakoulu Oy
Helsingin yliopisto

Rahoitus alustavasti yhteensä: 220 823 €


Älykäs urheiluolosuhde

Kehittämiskokonaisuuden tarkoituksena on koota yhteen alueen ekosysteemissä toimivia urheilun, teknologian, kiinteistö– ja koulutuksen alan asiantuntijoita yhteisen kehittämisen, osaamisen lisäämisen ja tekemisen äärelle.

Hankkeen kesto: 1.9.2024–30.11.2026

Toteuttaja: Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö

Rahoitus alustavasti yhteensä: 182 112 €


LOgistiikkalaBRA – LOBRA

Vahvistaa logistiikan alueen tutkimus– ja innovointivalmiuksia sekä edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa ja osaamisen kehittämistä. Hankesuunnitelma kattaa 4 maakuntaa ja yhdeksän osahanketta.

Hankkeen kesto: 1.10.2024–31.3.2027

Hankkeen Päijät-Hämeen rahoitukseen kohdentuvat toteuttajat:

LIMOWA ry 102 232 €

Osahankkeen alustava rahoitus jakaantuu useamman maakunnan kesken sillä perusteella mitkä maakunnat osallistuvat rahoittamiseen kun osahanke on käsitelty kaikissa neljässä maakunnassa.

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Osahankkeen rahoitus alustavasti: 268 295 €

Hankkeen rahoitus edellyttää myönteisiä päätöksiä myös muissa maakunnissa.


Co-Learn! Yritykset ja korkeakoulut yhteistyössä tutkimus- ja innovointivalmiuksia kehittämässä

Kehitetään, pilotoidaan ja juurrutetaan uusi Co-Learn malli ammattikorkeakouluopettajien, opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön tiivistämiseen ja innovointivalmiuksien ja TKI–yhteistyön kehittämiseksi.

Hankkeen kesto: 1.8.2024–31.7.2026

Toteuttajat:

Seinäjoen ammattikorkeakoulu, osahankkeen alustava rahoitus / Etelä-Pohjanmaa: 155 909 €
Lab-ammattikorkeakoulu Oy, osahankkeen alustava rahoitus: 159 311 €
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, osahankkeen alustava rahoitus: 47 737 € (Päijät-Häme 50 %, Etelä-Pohjanmaa 50 %)

Hankkeen rahoitus edellyttää Etelä-Pohjanmaan maakunnan myönteistä päätöstä

Piirroskuva: matkapuhelin.

1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi

Rahoitusta haettiin 875 805 euroa, myönnettävissä oli 670 000 euroa.

LIIKUNTA-A! – Tekoälyä liikunta-alalle

Tuetaan liikunta–alan organisaatioiden tekoälyn käyttöönottoa ja kehitetään tekoälyyn pohjautuvia digitaalisia ratkaisuja liikunta–alalle.

Hankkeen kesto: 1.9.2024–31.12.2026

Toteuttaja: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen alustava rahoitus 151 616 €


Digilomitus

Päivitetään lomituspalveluiden perinteiset paperiset toimintatavat mahdollisimman nykyaikaisiin ja helppokäyttöisiin digitaalisiin ratkaisuihin.

Hankkeen kesto: 1.9.2024–31.8.2026

Toteuttaja: Sysmän kunta, hankkeen alustava rahoitus: 154 000 €


Kyberturvalliset ekosysteemit Päijät-Häme

Edistetään päijäthämäläisten Pk–yritysten osaamista datan turvallisessa ja luotettavassa hyödyntämisessä ja jakamisesta ekosysteemissä toimivien osapuolten yhteiseen käyttöön.

Hankkeen kesto: 1.9.2024–31.12.2026

Toteuttaja: Lab–ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen alustava rahoitus: 115 771 €.


ROBOVAL – Valmistusteollisuus kasvuun robotiikalla

Pilotoidaan yhdessä yritysten kanssa robotiikan ja digitalisaation mahdollisuuksia tehostaa tuotantoprosessien ja -linjojen toimintaa ja samalla löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeen kesto: 1.9.2024–31.12.2026

Toteuttaja: Lab-ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen alustava rahoitus: 171 653 €


SportDigiHub – digitaalinen innovaatioalusta liikuntaan ja hyvinvointiin

Rakennetaan liikunnan ja urheilun datakatalogijärjestelmä, johon kootaan ja jatkossa päivitetään asiantuntijoiden eri muodoissa tuottama digitaalinen asiantuntijasisältö.

Hankkeen kesto: 1.8.2024–31.1.2026

Toteuttaja: Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö, hankkeen alustava rahoitus: 98 513 €

1.3: Pk–yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Rahoitusta haettiin 498 377 euroa, myönnettävissä oli 330 000 euroa.

Kohti kansainvälistä kasvua

Tuetaan Lahden seudun yritysten kansainvälistymistä, kansainvälisiä ja kansallisia yhteistyöverkostoja erityisesti vihreän siirtymän aloilla.

Hankkeen kesto: 1.8.2024–31.7.2027

Toteuttaja: Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, hankkeen alustava rahoitus: 326 515 €.

Piirroskuva: maapallo

2.2: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden- ja palautuvuuden edistäminen

Myönnettävissä oli 100 000 euroa

LUONTOLAS – Luontonäkökulma pk-yritysten uudistumisessa

Kestävän liiketoiminnan ja pk–yritysten kilpailukyvyn edistäminen tukemalla luontovaikutusten tunnistamista sekä edistämällä yritysten tietoisuutta liiketoimintansa luontovaikutuksista.

Hankkeen kesto: 1.9.2024–28.2.2026.

Toteuttajat:

Lab–ammattikorkeakoulu Oy
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto

Hankkeen alustava rahoitus yhteensä: 99 617 €

Piirroskuva: kädet pitelevät maapalloa

2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Myönnettävissä oli 425 000 euroa.

Muotoilulla arvoa kasvavasta elinkaaresta – MAKE

Kasvatetaan Päijät-Hämeen alueen yritysten resurssiviisautta ja kiertotalousosaamista. Aikaansaadaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehdään alueen kiertotaloustoimintaa näkyväksi.

Hankkeen kesto: 1.8.2024–31.12.2026

Toteuttaja: Lab–ammattikorkeakoulu Oy, hankkeen alustava rahoitus: 184 250 €


Kiertotalouskiihdyttämö

Vauhditetaan pk–yritysten siirtymistä kiertotalouteen ja edistetään alueen kestävää kehitystä sekä yhteistyötä yritysten ja ammattikorkeakoulujen välillä. Kolmen maakunnan yhteinen suunnitelma.

Hankkeen kesto: 1.9.2024–31.8.2027

Hankkeen Päijät-Hämeen maakuntaan kohdentuvat toteuttajat:

Lab–ammattikorkeakoulu Oy, osahankkeen alustava rahoitus: 212 051 €

Hankkeen rahoitus edellyttää myönteisiä päätöksiä myös muissa maakunnissa.


Lisätietoja

Petri Veijalainen
erityisasiantuntija
puh. 044 771 9466
petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi