Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto teettää maakuntakaavoituksen taustaksi tuulivoimaselvityksen, jossa FCG parhaillaan kartoittaa tuulivoimatuotantoon soveltuvia uusia alueita koko Päijät-Hämeen alueella. Selvitykseen liittyvä ensimmäinen yleisötilaisuus järjestettiin maaliskuun lopulla kaikille avoimena verkkotilaisuutena.

Selvityksen seuraavat vaiheet ovat potentiaalisten tuulivoima-alueiden rajaus, teknistaloudellinen analyysi ja potentiaalisten alueiden luokittelu sekä vaikutusten arviointi. Selvityksen etenemisestä ja välituloksista kerromme verkkosivullamme. Lisäksi viestimme infokirjeillä kuntiin ja muille sidosryhmille sekä yleisötilaisuuksissa. Kevään ja kesän aikana on tulossa myös kuntakohtaisia työpajoja.

YLE ja Etelä-Suomen Sanomat uutisoivat aiheesta 5.4.2022

Lisätietoja

Päijät-Hämeen liitto: Kaisa Torri, Erityisasiantuntija, puh. 040 774 7060, kaisa.torri(at)paijat-hame.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy: Jan Tvrdý, puh. 050 5902832, Jan.Tvrdy(at)fcg.fi