Valitse sivu

Digitaidot ovat uusi kansalaistaito, joista huolehtiminen on koko Suomen asia. Digitaitojen kehittämiseksi Päijät-Hämeen liitto aloittaa digituen alueellisen koordinoinnin valtionavustuksella.  

– Digituki kuuluu kaikille ja lähdemme innolla kehittämään sitä omassa maakunnassamme. On ilo päästä osaksi digituen kehittämistä yhteistyössä muiden kanssa, projektipäällikkö Markku Lehikoinen Päijät-Hämeen liitosta kertoo. 

Suomi sijoittuu ensimmäiseksi Euroopan komission digitaalitalouden ja yhteiskunnan indeksissä (DESI). Suomessa sähköisiä palveluja onkin paljon tarjolla, ja niitä on pyritty kehittämään helppokäyttöiseksi. Silti useat tarvitsevat apua niiden käyttämiseen. Digituen järjestäminen varmistaa osaltaan, että kaikilla kansalaisilla on riittävät digitaidot. Tavoitteena on muun muassa mahdollistaa yhdenvertainen asiointi viranomaispalveluissa Suomessa. Maakuntaliittojen hankkeet kokoavat digituen järjestäjät verkostoiksi ja auttavat kehittämään digitukea edelleen. 

– Tuoreen digitaitokartoituksen mukaan me suomalaiset olemme digitaitava kansa, mutta digituelle on myös selkeä tarve. Digitukea on tarjolla, mutta kaikki eivät sen pariin löydä. Digituen valtionavustushankkeiden tavoitteena on muun muassa kartoittaa digituen tarjontaa ja edistää löydettävyyttä, kertoo projektipäällikkö Minna Piirainen Digi- ja väestötietovirastosta. 

Päijät-Hämeen liiton lisäksi hankkeessa ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen kunnat ja vuodenvaihteessa mukaan tulee Iitti. 

Valtionavustusta digituen alueelliseen koordinointiin myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 14 maakunnalliselle hankkeelle, joista 11 on jatkohankkeita ja kolme uusia. Valtionavustuksen myönsi valtiovarainministeriö. Digi- ja väestötietovirasto huolehtii digituen kansallisesta koordinaatiosta ja ohjaa myös maakuntaliittojen työtä. 

Mitä on digituki?  

– Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja sähköiseen asiointiin. 

Digituen muotoja ovat 

  • etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki, kylmät asiointipisteet 
  • lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki 
  • koulutukset: verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit 

– Valtiovarainministeriö myöntää maakuntien liitoille avustusta digituen alueelliseen koordinaatioon.  
– Työtä koordinoi Digi- ja väestötietovirasto.  
– Maakuntien liitot kokoavat alueensa digitukea tarjoavat toimijat yhteen ja huolehtivat palveluiden löydettävyydestä.  
– Digitukea tarjoavat kunnat, julkisen hallinnon toimijat, järjestöt, erilaiset hankkeet ja yritykset. 

Lisätietoja: 

 Projektipäällikkö Markku Lehikoinen, Päijät-Hämeen liitto, puh 044 077 3624 
Projektipäällikkö Minna Piirainen, Digi- ja väestötietovirasto, puh. 0295 535 280