Valitse sivu

Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen ELY-keskus ovat koonneet maakunnallisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelman, missä on kuvattu merkittävimmät ilmastoilmiöt ja riskit sekä suuntaviivat sopeutumistoimiin. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimia tarvitaan, koska ilmasto on jo muuttunut ja tulee muuttumaan tulevaisuudessa, vaikka hillintätoimissa onnistuttaisiin.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta merkittävimmiksi ilmastoilmiöiksi on Päijät-Hämeessä tunnistettu yleinen lämpeneminen ja erityisesti lämpenevät talvet, lisääntynyt sadanta, helleaallot sekä myrskytuulet. Maakunnallisessa suunnitelmassa keskitytään ilmastonmuutoksen suoriin vaikutuksiin, joihin voidaan vaikuttaa alueellisin ja paikallisin toimin. Kunnat voivat hyödyntää maakunnallista suunnitelmaa omien, yksityiskohtaisempien sopeutumissuunnitelmiensa tekemisessä.

Sopeutumissuunnitelman valmisteluun kuului mm. kunnille ja muille toimijoille tehty kysely sekä työpajoja. Ilmastoilmiöitä ja haavoittuvuuksia arvioitiin työpajoissa sosiaali- ja terveys- sekä pelastusalan, elinkeinojen, vesistöjen ja luonnon sekä rakennusten ja infrastruktuurin kannalta. Yleisesti tarve sopeutumistoimille on tunnistettu, mutta toimet ovat hajanaisia ja kokonaisvaltaista suunnittelua puuttuu.

Maakuntatasolla sopeutumisen ja varautumisen kannalta on tärkeää

• lisätä tietoisuutta ilmastoriskeistä koko maakunnassa
• saada ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen osaksi normaalia työtä eri julkishallinnon sektoreilla, yrityksissä ja varautumisryhmissä
• tarttua mahdollisiin positiivisiin vaikutuksiin.

  • Käytännön sopeutumistoimet voivat liittyä esimerkiksi helteisiin varautumiseen, riskejä vähentäviin toimiin maa- ja metsätaloudessa, hulevesien hallintaan tai rakennusmääräyksiin muuttuvien olosuhteiden huomioimiseksi, toteaa ilmasto- ja energia-asiantuntija Maarit Virtanen. Tiedon lisääminen riskeistä on keskeistä, jotta sopeutumistoimet aloitetaan ajoissa ja kaikilla sektoreilla, muistuttaa Virtanen.

Maakunnallisen sopeutumissuunnitelman laadinta on osa EU:n LIFE-ohjelman tukemaa Canemure-hanketta. Suunnitelma hyväksyttiin maakuntahallituksen kokouksessa 22.5.2023. LAB-ammattikorkeakoulu on ollut mukana suunnitelman laadinnassa ja esimerkiksi Hämeen ilmastoturva -hankkeessa on tehty ilmastoriskikartoitus maaseutualueille sekä koottu oppaita riskeihin varautumiseen.

Tutustu ilmastonmuutoksen sopeutumisen suunnitelmaan:

Päijät-Hämeen ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnitelma 2023–2030 (pdf)

Lisätietoja

Maarit Virtanen, ilmasto- ja energia-asiantuntija , Päijät-Hämeen liitto, maarit.virtanen@paijat-hame.fi p. 044 077 3272

Eira Rosberg, johtava asiantuntija, Hämeen ELY-keskus, eira.rosberg-airaksinen@ely-keskus.fi p. 050 396 1710   

Logot: Päijät-Hämeen liitto, ELY-keskus, CarbonneutralFinland.fi Canemure ja Life IP Canemure