Valitse sivu

Tuloksia asukaskyselystä

Asikkalan, Heinolan, Lahden ja Padasjoen kiinteistönomistajille tehdyn kyselyn avulla selvitettiin öljylämmityskiinteistöjen määrää sekä halukkuutta vaihtaa toiseen lämmitysmuotoon. Kyselyitä lähetettiin reilut 4100 kappaletta. Vastauksia saatiin niin kirjeitse kuin sähköisesti noin 580 kappaletta, kyselyn vastausprosentti jäi maltilliseksi (noin 14%). Tutustu vastauksiin tästä (pdf).

Kiinnostusta luopua öljylämmityksestä on, lähes puolet vastanneista on halukas vaihtamaan öljylämmityksen ja noin viidennes on mahdollisesti kiinnostunut. Syitä öljylämmityksestä luopumiseen on monenlaisia, kärjessä ovat öljylämmityksen kalleus, ympäristösyyt sekä nykyisen järjestelmän vaihtotarve. Öljylämmityksessä pysymisen syiksi vastaajat mainitsivat mm. oman korkean iän, investoinnin kalleuden, öljyn vähäisen kulutuksen sekä olemassa olevan järjestelmän toimivuuden tai sen uusimisen vasta hiljattain.

Lämmitysjärjestelmän vaihtamisen tueksi toivottiin eniten rahallista tukea ja toiseksi eniten luotettavan tiedon saamista. Suurimmaksi esteeksi vastaajat nostivat investoinnin hinnan, ja sen jälkeen rakennukseen soveltuvan lämmitysmuodon valinnan. Myös neuvonnan ja tiedon puute, sekä vastaajan korkea ikä ovat vaihdon esteenä.

Ilma-vesilämpöpumppu nousi selkeästi kiinnostavimmaksi vaihtoehdoksi nykyiselle järjestelmälle, toiselle sijalle pääsi maalämpö ja kolmanneksi kaukolämpö. Näistä sekä muista vaihtoehdoista asukkaat pääsevät kuulemaan tilaisuuksissa, joita järjestetään hankekunnissa marraskuussa. Tilaisuuksissa kerrotaan myös energiaremonttiin myönnettävistä avustuksista. Lämmitystapamuutokseen voi hakea yhtä kolmesta eri tukimuodosta: ELYn avustus öljylämmityksestä luopujille, verottajan kotitalousvähennys tai ARAn energia-avustus.

Tausta

Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle on Ympäristöministeriön rahoittama hanke ja sen toteutusaika on 1.5.2020-31.8.2021. Mukana ovat Päijät-Hämeen liiton lisäksi Asikkala, Heinola, Lahti, Padasjoki sekä Päijät-Hämeen pelastuslaitos. Tavoitteena on kannustaa kiinteistönomistajia siirtymään öljylämmityksestä vähähiilisempiin lämmitysmuotoihin.

Lisätietoja:

Asukaskyselyn vastaukset luettavissa tästä. (pdf)
Kestävät vaihtoehdot öljylämmitykselle -hankkeen sivut: paijat-hame.fi/kestavat-vaihtoehdot-oljylammitykselle/

projektikoordinaattori
Johanna Snell
johanna.snell(a)paijat-hame.fi