Valitse sivu

Uutiset aiheesta

PIKU – Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin

Kesto:
15.01.2022 – 31.05.2023

Päätoteuttaja:
Hollolan kunta, Asikkalan kunta

Rahoittaja:
Ympäristöministeriö

Budjetti:
84 000€

Ympäristöministeriön ja usean päijäthämäläisen pienen kunnan rahoittamassa hankkeessa edistetään ilmastotekoja kunta- ja maataloussektoreilla koulutusten, neuvonnan ja työpajojen avulla. Pienten kuntien työ on tärkeässä osassa, kun ilmastonmuutoksen etenemistä pyritään hillitsemään.

Helmikuussa 2022 alkaneessa ja vuoden 2023 kesään asti jatkuvassa Piku-hankkeessa työskentelee täysipäiväisesti ilmastokoordinaattori. Hankkeessa ovat vahvasti mukana Hollola ja Asikkala, joissa kartoitustyötä tehdään ja ratkaisuja pilotoidaan. Hankekuntien joukkoon kuuluvat myös Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Päijät-Hämeen liiton osalta hanke tukee maakunnan ilmastotyötä ja Canemure-hankkeen tavoitteita.  

Hankkeen alussa kartoitettiin kuntien ilmastotyön tilannetta ja pullonkauloja. Resurssipula on kunnissa merkittävä pullonkaula ilmastotyön toteuttamisen kannalta. Ilmastotyöhön tarvittaisiin myös vahvaa koordinointia ja poliittista tahtoa, jotta se saataisiin jalkautettua kunnan kaikille aloille. Hollolassa ja Asikkalassa löytyi onnistumisia erityisesti energiatehokkuustyössä ja ruoka- ja siivouspuolen ympäristötyössä. Molemmat kunnat ovat aktiivisia KETSin toteuttajia ja ovat tehneet sopimuksen puitteissa mittavia toimenpiteitä kiinteistöissään ja katuvalaistuksessaan energiankulutuksen vähentämiseksi. Ruoka- ja siivouspuolen hyviä käytäntöjä ovat muun muassa kasvisruoan tarjonnan edistäminen, ruokahävikin vähentäminen ja siivouksessa ja tiskauksessa kuluvan kuuman veden vähentäminen.

Kartoitustyön perusteella hankkeessa järjestetään kunnan eri aloille suunnattuja koulutuksia ja työpajoja. Hanke edistää vertaisoppimista ja yhteistyötä kuntien välillä, kun kunkin sektorin työntekijät pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan toimivista käytännöistä päästöjen vähentämiseksi. Hankkeen aikana myös selvitetään lisärahoituksen mahdollisuuksia kunnissa tunnistettuihin tarpeisiin ja avustetaan tarvittaessa rahoitushakemusten teossa. PIKU-hankkeeseen kuuluu maatalousosio, jossa yhteistyössä maataloussektorin toimijoiden kanssa edistetään hiiltä sitovia käytäntöjä maanviljelyksessä Asikkalan ja Hollolan alueella.

Hankkeen tapahtumat:

Syksy 2022
4.10. Kiinteistönhoidon ilmastotekoja -päivä, Hollola
10.10. Kunnan hankintojen hiilijalanjäljen laskeminen – Hankintapulssi-info
8.11. Kuntatekniikan ilmastotyöpaja, Hollola
9.11. Ruokapalveluiden ilmastokoulutus
17.11. Siivouspalveluiden ilmastokoulutus
30.11. Ilmastoystävälliset hankinnat -koulutus, osa 1 hankinnoista vastaaville ja kuntapäättäjille

Kevät 2023
25.1.2023 Hankintakoulutus osa 2 hankinnoista vastaaville ja kuntapäättäjille

Päivämäärät tbc:

  • Kuntametsät kuntien ilmasto- ja monimuotoisuustyössä: webinaari, työpaja ja maastokäynti
  • Maankäytön ilmastovaikutusten arviointi ja laskurit; maankäyttö ja liikenne -koulutuspäivä
  • Rahoitusinfotilaisuuksia ajankohtaisista teemoista
  • Ilmastotyöpaja luottamushenkilöille

Menneet tapahtumat

13.9. Ilmastoviestintätyöpaja PIKU-kuntien ilmastotyön avainhenkilöille
Ilmastoviestintätyöpajan esitys (pdf), Anna Pulkka
Iin kunnan kokemuksia ja vinkkejä ilmastoviestintään (pdf), Anna Saksio ja Kari Manninen
30.8.2022 Ilmastoviestintäkoulutus kuntien viestintävastaaville
24.8.2022 Rahoitusinfo – Traficomin kestävän liikkumisen ohjauksen valtionavustus
Kestävän liikenteen valtionavustus (pdf), Anna Pätynen, Traficom
15.8.2022 Iitin ilmastotyön askelmerkit ja painopisteet – työpaja (Päijät-Hämeen liiton kanssa)

2.6. 2022 Let’s do KETS! Infoiltapäivä kuntien energiatehokkuussopimuksesta – Materiaalit

I osa (hankekunnille, jotka eivät ole vielä liittyneet KETSiin): Mikä KETS on ja miten siihen liitytään?
Anna Sahiluoma (Motiva): Mikä on KETS, miksi kannattaa liittyä, mitä työtä se vaatii (alkuun ja jatkossa) pdf
Anna-Maria Rauhala (Päijät-Hämeen alueellinen energianeuvonta): Miten mukaan KETSiin? Liittymisprosessi, mitä eri vaihtoehtoja toteuttamiseen, ennakkotehtävä työpajaan 22.6. (pdf)

II osa: Kuntien KETS-kokemuksia ja KETSin tulevaisuudennäkymät
Antti Niemi (EnerKey): Asikkalan KETS  (pdf)
Reijo Reponen (Hollolan Tilapalvelut oy): Hollolan KETS (pdf)
Heikki Väisänen (Energiavirasto): KETSin tulevaisuudennäkymät (pdf)

22.6. 2022 KETS-klinikka: kohdennettua neuvontaa niille hankekunnille, jotka eivät vielä kuulu KETSiin; tehdään jokaiselle kunnalle liittymissuunnitelma askelmerkkeineen

Lisätietoja
Taina Peltonen
Ilmastokoordinaattori
Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin (PIKU) -hanke
Puh. 044 7801 736
taina.peltonen(a)hollola.fi

Hankkeen toteuttajien logot
Ympäristöministeriön logo