Valitse sivu

Uutiset aiheesta

PIKU – Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin

Kesto:
15.01.2022 – 31.05.2023

Päätoteuttaja:
Hollolan kunta, Asikkalan kunta

Rahoittaja:
Ympäristöministeriö

Budjetti:
84 000€

Ympäristöministeriön ja usean päijäthämäläisen pienen kunnan rahoittamassa hankkeessa edistetään ilmastotekoja kunta- ja maataloussektoreilla koulutusten, neuvonnan ja työpajojen avulla. Pienten kuntien työ on tärkeässä osassa, kun ilmastonmuutoksen etenemistä pyritään hillitsemään.

Helmikuussa 2022 alkaneessa ja vuoden 2023 kesään asti jatkuvassa Piku-hankkeessa työskentelee täysipäiväisesti ilmastokoordinaattori. Hankkeessa ovat vahvasti mukana Hollola ja Asikkala, joissa kartoitustyötä tehdään ja ratkaisuja pilotoidaan. Hankekuntien joukkoon kuuluvat myös Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Päijät-Hämeen liiton osalta hanke tukee maakunnan ilmastotyötä ja Canemure-hankkeen tavoitteita.  

Hankkeen alussa kartoitetaan kuntien ilmastotyön tilannetta ja pullonkauloja ja järjestetään tämän kartoitustyön perusteella kunnan eri toimialoille suunnattuja täsmäkoulutuksia ja työpajoja . Hanke edistää vertaisoppimista ja yhteistyötä kuntien välillä, kun kunkin sektorin työntekijät pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan toimivista käytännöistä päästöjen vähentämiseksi. Hankkeen aikana myös kartoitetaan lisärahoituksen mahdollisuuksia kunnissa tunnistettuihin tarpeisiin ja avustetaan tarvittaessa rahoitushakemusten teossa. PIKU-hankkeeseen kuuluu myös maatalousosio, jossa yhteistyössä maataloussektorin toimijoiden kanssa edistetään hiiltä sitovia käytäntöjä maanviljelyksessä.

Hankkeen tapahtumat:

Kesä 2022

2.6. 2022 KETS-infotilaisuus kunnille: tietoa kuntien energiatehokkuussopimuksesta, siihen liittymisestä ja KETSin tulevaisuudesta, sekä Hollolan ja Asikkalan kokemuksia KETSistä
22.6. 2022 KETS-klinikka: kohdennettua neuvontaa niille hankekunnille, jotka eivät vielä kuulu KETSiin; tehdään jokaiselle kunnalle liittymissuunnitelma askelmerkkeineen
Elokuu 2022 Rahoitusinfo: Traficomin kestävän liikkumisen rahoitus

Syksy 2022

  • Ilmastoviestintätyöpajat kuntien viestintävastaaville sekä kunnille
  • Työpajat kunnan eri toimialoille: oman työn ilmastovaikutukset
  • Ilmastoystävälliset hankinnat -koulutus

Kevät 2023

  • Hankintatyöpajat kuntien hankinnoista vastaaville
  • Kuntametsät kuntien ilmasto- ja monimuotoisuustyössä: webinaari ja maastokäynti
  • Koulutus: maankäytön ilmastovaikutusten arviointi ja laskurit; maankäyttö ja liikenne
  • Rahoitusinfoja ajankohtaisista teemoista
  • Miten saavutetaan kunnan ilmastotavoitteet – työpaja luottamushenkilöille

Lisätietoja
Taina Peltonen
Ilmastokoordinaattori
Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin (PIKU) -hanke
Puh. 044 7801 736
taina.peltonen(a)hollola.fi

Hankkeen toteuttajien logot
Ympäristöministeriön logo