Valitse sivu

PIKU – Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin

Kesto:
15.01.2022 – 31.05.2023

Päätoteuttaja:
Hollolan kunta, Asikkalan kunta

Rahoittaja:
Ympäristöministeriö

Budjetti:
84 000€

Ympäristöministeriön ja kuuden päijäthämäläisen pienen kunnan rahoittamassa hankkeessa edistetään ilmastotekoja kunta- ja maataloussektoreilla koulutusten, neuvonnan ja työpajojen avulla. Pienten kuntien työ on tärkeässä osassa, kun ilmastonmuutoksen etenemistä pyritään hillitsemään.

Helmikuussa 2022 alkaneessa ja vuoden 2023 kesään asti jatkuvassa Piku-hankkeessa työskentelee projektikoordinaattori. Hankkeessa ovat vahvasti mukana Hollola ja Asikkala, joissa kartoitustyötä tehdään ja ratkaisuja pilotoidaan. Hankekuntien joukkoon kuuluvat myös Iitti, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä. Hankkeessa toimitaan yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa. Päijät-Hämeen liiton osalta hanke tukee maakunnan ilmastotyötä ja Canemure-hankkeen tavoitteita.  

Hankkeen alussa kartoitettiin kuntien ilmastotyön tilannetta ja pullonkauloja. Resurssipula on kunnissa merkittävä pullonkaula ilmastotyön toteuttamisen kannalta. Ilmastotyöhön tarvittaisiin myös vahvaa koordinointia ja poliittista tahtoa, jotta se saataisiin jalkautettua kunnan kaikille aloille. Hollolassa ja Asikkalassa löytyi onnistumisia erityisesti energiatehokkuustyössä ja ruoka- ja siivouspuolen ympäristötyössä. Molemmat kunnat ovat aktiivisia KETSin toteuttajia ja ovat tehneet sopimuksen puitteissa mittavia toimenpiteitä kiinteistöissään ja katuvalaistuksessaan energiankulutuksen vähentämiseksi. Ruoka- ja siivouspuolen hyviä käytäntöjä ovat muun muassa kasvisruoan tarjonnan edistäminen, ruokahävikin vähentäminen ja siivouksessa ja tiskauksessa kuluvan kuuman veden vähentäminen.

Kartoitustyön perusteella hankkeessa järjestetään kunnan eri aloille suunnattuja koulutuksia ja työpajoja. Hanke edistää vertaisoppimista ja yhteistyötä kuntien välillä, kun kunkin sektorin työntekijät pääsevät vaihtamaan kokemuksiaan toimivista käytännöistä päästöjen vähentämiseksi. Hankkeen aikana myös selvitetään lisärahoituksen mahdollisuuksia kunnissa tunnistettuihin tarpeisiin ja avustetaan tarvittaessa rahoitushakemusten teossa. PIKU-hankkeeseen kuuluu maatalousosio, jossa yhteistyössä maataloussektorin toimijoiden kanssa edistetään hiiltä sitovia käytäntöjä maanviljelyksessä Asikkalan ja Hollolan alueella.


Hankkeen tapahtumat:

2023
11.5. Päijät-Hämeen ilmastokokous – Tulevaisuuden päätökset tehdään nyt, Asikkalassa
26.4. Kuntatekniikan ilmastotyöpaja II päälliköille – Lahdessa
18.4. Maastokäynti metsään (kuntametsät kuntien ilmasto- ja monimuotoisuustyössä)
29.3. Kiertotalous & luontoviisas maankäyttö ja kaavoitus – Asikkalassa
23.3. Maatilojen kestävät ratkaisut (uudistava viljely, energia) – Asikkalassa
16.3. Kuntatekniikan ilmastotyöpaja I – Hollola
22.2. Rahoitustyöpaja – hankeideointi, Iitti
9.2. Kuntametsät kuntien ilmasto- ja monimuotoisuustyössä -webinaari, Sampo Pihlainen, Syke; Artti Juutinen, Luke ja Maria Sirviö, Uudenmaan liitto
Metsät hiilinieluina maankäytön suunnittelussa ja kunnan ilmastotavoitteissa, tunnelmia SYKEn hankkeista Hiilikartta ja Kuntanielu (pdf), Sampo Pihlainen
Hiilensidonnan edistäminen osana kuntametsien monikäyttöä (pdf), Maria Sirviö
25.1. Kestävät ja vähähiiliset hankinnat koulutus osa 2
Hankintainfo kestävien hankintojen edistämiseksi osa 2 (pdf), Jarkko Koskinen, KEINO
Vähähiilisten hankintojen pelikirja, KEINO
11.1. Siivouspalveluiden ilmastokoulutus: Kestävä puhtauspalvelu, Aura Piha, Sykli


2022
30.11. Kestävät ja vähähiiliset hankinnat koulutus osa 1
Hankintainfo kestävien hankintojen edistämiseksi (pdf), Jarkko Koskinen, KEINO
Motivan kestävien hankintojen oppaat, ohjeet ja tietopankki (pdf), Susanna Suomalainen, Motiva
Käytännön esimerkki ympäristöohjelman ja kaupunkistrategian ohjauksesta hankintatoiminnassa (pdf), Tarinka Ringvall, Lahden kaupunki
16.11. Ruokapalveluiden ilmastokoulutus: Kestävä ruokajärjestelmä, Aura Piha, Sykli
10.10. Kunnan hankintojen hiilijalanjäljen laskeminen – Hankintapulssi-info
Tilaisuuden tallenne (YouTube)
Hankintapulssi -työkalu ja hankinta-analyysit (pdf), Tapio Koivisto, Hansel
KEINO-osaamiskeskuksen palvelut (pdf), Jarkko Koskinen, KEINO
4.10. Kiinteistönhoidon ilmastotekoja -päivä, Hollola
13.9. Ilmastoviestintätyöpaja PIKU-kuntien ilmastotyön avainhenkilöille
Ilmastoviestintätyöpajan esitys (pdf), Anna Pulkka
Iin kunnan kokemuksia ja vinkkejä ilmastoviestintään (pdf), Anna Saksio ja Kari Manninen
30.8.2022 Ilmastoviestintäkoulutus kuntien viestintävastaaville
24.8.2022 Rahoitusinfo – Traficomin kestävän liikkumisen ohjauksen valtionavustus
Kestävän liikenteen valtionavustus (pdf), Anna Pätynen, Traficom
15.8.2022 Iitin ilmastotyön askelmerkit ja painopisteet – työpaja (Päijät-Hämeen liiton kanssa)

2.6. 2022 Let’s do KETS! Infoiltapäivä kuntien energiatehokkuussopimuksesta – Materiaalit

I osa (hankekunnille, jotka eivät ole vielä liittyneet KETSiin): Mikä KETS on ja miten siihen liitytään?
Anna Sahiluoma (Motiva): Mikä on KETS, miksi kannattaa liittyä, mitä työtä se vaatii (alkuun ja jatkossa) pdf
Anna-Maria Rauhala (Päijät-Hämeen alueellinen energianeuvonta): Miten mukaan KETSiin? Liittymisprosessi, mitä eri vaihtoehtoja toteuttamiseen, ennakkotehtävä työpajaan 22.6. (pdf)

II osa: Kuntien KETS-kokemuksia ja KETSin tulevaisuudennäkymät
Antti Niemi (EnerKey): Asikkalan KETS  (pdf)
Reijo Reponen (Hollolan Tilapalvelut oy): Hollolan KETS (pdf)
Heikki Väisänen (Energiavirasto): KETSin tulevaisuudennäkymät (pdf)

22.6. 2022 KETS-klinikka: kohdennettua neuvontaa niille hankekunnille, jotka eivät vielä kuulu KETSiin; tehdään jokaiselle kunnalle liittymissuunnitelma askelmerkkeineen

Lisätietoja
Johanna Snell
Pienten kuntien ilmastotyö uuteen vauhtiin (PIKU) -hanke
johanna.snell(a)paijat-hame.fi, p. 044 077 3637