Valitse sivu

Lähes sata kansainvälistä ja paikallista asiantuntijaa osallistui Sibelius-talossa 19.11.2019 järjestettyyn TANIA-symposiumiin. Tapahtumassa käsiteltiin pilaantuneiden alueiden kunnostusta monella eri tavoin ja korkeatasoisia esityksiä täydensivät innostavat paneelikeskustelut. Pilaantuneiden alueiden kunnostuksessa tärkeimmät tahot ovat yrittäjät, tutkijat ja viranomaiset; nämä kaikki tahot kohtasivat symposiumissa ja jakoivat eri lähtökohtiin pohjautuvia näkemyksiään. Tapahtumaan osallistui asiantuntijoita Unkarista, Tšekistä, Puolasta, Alankomaista, Belgiasta, Ranskasta, Kreikasta, Italiasta ja Suomesta.

Osallistujille oli tarjolla monia kiehtovia esityksiä. Aamu avattiin teknisellä sessiolla, jossa puhujat esittelivät erilaisia maaperän ja sedimentin kunnostusmenetelmiä. Esitelmät keskittyivät Suomessa vähemmän käytettyihin in-situ–menetelmiin eli menetelmiin, joissa kunnostus tapahtuu paikan päällä kaivamatta pilaantunutta ainesta ylös. Esitellyt menetelmät olivat nanoremediaatio, bioaugmentaatio, biostimulaatio, kaivosten rikastushiekan hyödyntäminen lyijyn immobilisoinnissa ja haitta-aineiden sidonta sedimentistä aktiivihiilen avulla. Esitelmien jälkeen seurasi paneelikeskustelu, jossa puhujat pääsivät vaihtamaan ideoita keskenään ja kommentoimaan toistensa esityksiä.

Teknisen session ja lounaan jälkeen seurasi toinen kierros esitelmiä. Tällä kertaa puhujat keskittyivät uusien kunnostusmenetelmien kehittämisen rahoituksellisiin ja hallinnollisiin kysymyksiin. Puhujat esittelivät erilaisia EU-projekteja ja yksi esitys keskittyi pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeeseen, joka toteutettiin Suomen hallituksen kärkihankkeena. Lisäksi esiteltiin juuri käynnistynyt EAKR projekti Nanorauta, jonka tavoitteena on yhdistellä erilaisia maaperän kunnostusmenetelmiä tehokkaaksi ja taloudelliseksi remediaatiomenetelmäksi. Projektissa pyritään kehittämään Päijät-Hämeen alueen ympäristöalan osaamisklusteria ja rakentaa yhteistyöverkostoa viranomaisten, korkeakoulujen ja yritysten välille. Esitelmien jälkeen seurasi vapaata keskustelua ja posterien esittelyä.

Iltapäivän viimeiset esitykset käsittelivät pilaantuneiden kohteiden kunnostukseen liittyviä poliittisia ohjausmenetelmiä ja viranomaisten toimintaa. Esitelmät tarjosivat laajan katsauksen eri maiden erilaisiin tapoihin ja menettelyihin saastuneiden kohteiden kunnostamisessa. Esitelmissä käytiin läpi pilaantuneiden kohteiden lainsäädäntöä Alankomaiden, Belgian Flanderin alueen ja Suomen erilaisten järjestelmien kautta. Sessio huipentui paneelikeskusteluun, jossa puhujat vertailivat eri maiden käytäntöjä keskenään ja väittelivät aiheesta. Syntyi hyvää keskustelua siitä, mitä kaikkea eri valtiot voisivat oppia toistensa poikkeavista käytännöistä.

Tapahtuman ohjelma oli tiivis, mutta aikaa jäi myös vapaammalle keskustelulle. Symposiumista osallistujille jäi kotiin viemisiksi uusia arvokkaita kontakteja, tietoa alan uusimmista trendeistä sekä tietotaitoa ympäristön kunnostamisen menetelmistä.

Kiitokset kaikille esiintyjille ja osallistujille!