HANKE – miksi ihmeessä lähteä mukaan?

admin -

 

Yksi onnistuneen EU-hankkeen saavutuksista on se, että hanke tuo saman aiheen parissa toimivat yhteen oppimaan, verkostoitumaan ja jakamaan. Tähän tähdätään Interreg Europe -projekteissa sidosryhmätoiminnalla jo alkumetreistä lähtien. Sidosryhmät ovatkin ratkaisevia hankkeiden tulosten juurruttamisessa alueelle: ilman niiden sitoutumista projektien vaikuttavuus voi jäädä pieneksi. Toisaalta myös hankkeisiin osallistuvat odottavat hyötyvänsä panoksestaan. Mutta miksi esimerkiksi yrityksen arjessa haluttaisiin käyttää aikaa ulkopuolisiin projekteihin ja sidosryhmätoimintaan?

Päijät-Hämeen liiton kahdessa Interreg Europe -projektissa maakuntaa kehitetään pilaantuneen maaperän kunnostuksen ja biokiertotalouden aloilla. TANIA-hankkeessa tavoitellaan uusien tekniikoiden laajempaa käyttöä ympäristön kunnostuksessa. BIOREGIO-projekti taas tähtää biopohjaisten materiaalien kiertotalouteen, jossa materiaalien tehokas kierto perustuu sektorirajat ylittävään yhteistyöhön. Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksissa on mukana iso joukko toimijoita kunnostajista maanomistajiin, rakennuttajiin ja viranomaisiin. Näiden teemojen kehittämisessä on tärkeää, että mukaan saadaan olennaiset toimijat yrityksistä, tutkimusorganisaatioista ja julkiselta sektorilta.

BIOREGIO-hankkeen partnereita ja sidosryhmiä Kreikassa tutustumassa BIOGAS LAGADA -yrityksen biokaasulaitokseen.

Verkostojen osaamista ja kokemusta tarvitaan, jotta projektin tavoitteet siirtyvät hankepapereista käytäntöön. BIOREGIO- ja TANIA -projekteissa valmistellaan tulevan syksyn aikana alueellisia toimintasuunnitelmia, joissa linjataan tavoitteita ja keinoja niin biokiertotalouden kuin uusien puhdistusteknologioiden edistämiselle maakunnassamme. Lisäksi toimintasuunnitelmat tekevät näkyväksi sen, mitä maakunnassa on opittu muilta hankekumppaneilta. Tässä työssä myös sidosryhmät ovat tiiviisti mukana.

Hankkeen kannalta onkin tärkeää saada keskeiset toimijat mukaan jakamaan osaamistaan. Osallistumisen hyödyt eivät välttämättä näyttäydy saman tien, vaan usein tarvitaan malttia katsoa kauemmaksi. Toimintasuunnitelman laadinnassa sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan alan kehittymiseen maakunnassa. Lisäksi projektit voivat tarjota uusia näkökulmia, kontakteja kotimaassa ja ulkomailla sekä alan parhaita käytänteitä muilta alueilta. Nämä saattavat johtaa esimerkiksi innovaatioiden tai kumppanuuksien syntymiseen myöhemmin.

 

Lue lisää Intereg Europe -hankkeista niiden nettisivuilta ja uutiskirjeestä:

BIOREGIO-hanke: https://www.interregeurope.eu/bioregio/

BIOREGIO-hankkeen uutiskirje: https://www.interregeurope.eu/bioregio/newsletter/

TANIA-hanke: https://www.interregeurope.eu/tania/