Ennakointi ei ole vain skenaarioita

Riitta Nieminen -

On ilahduttavaa, että ennakointi on suosittua. Tulevaisuus on se suunta, jonne kannattaa katsella. Ennakoinnin ei kuitenkaan tulisi olla pakkopullaa eikä varsinkaan skenaariotehtailua.

Maakuntaohjelmatyön yhteydessä tuli ilmi oletus, että kaikkien strategioiden ja ohjelmien yhteydessä tulisi tehdä nimenomaan skenaariot. Kyse on makroskenaarioista, joilla hahmotetaan keskeisiä toimintaympäristön muutoksia. Erityisen hyviä ne ovat vastaamaan yhteen avainkysymykseen, esimerkiksi ”pitäisikö organisaation investoida uuteen avaukseen X”. Niillä voi myös tutkia eri tavalla kehittyviä tulevaisuuksia, jotta nähdään mihin kaikkeen on valmistauduttava. Ne avartavat ajattelua ja pidentävät keskustelun aikajännettä.

On toki muunkinlaista ennakointia. On tulevaisuuspyöriä, joilla voidaan tutkia yhden muutoksen vaikutuksia. On erilaisia ristiintaulukointeja, joilla jäsennetään erilaisten tekijöiden vaikutuksia toisiinsa. On mahdollista tehdä normatiivinen visio, jonka avulla rajataan toimenpiteitä haluttuun lopputulokseen pääsemiseksi.

Toisekseen on täysin mahdollista käyttää olemassa olevia materiaaleja vaikkapa silloin, kun strategiaa kevyesti ajanmukaistetaan tai muutoin katsotaan, että valmis ennakointimateriaali riittää. Tähän vaikuttaa se, millaisia valmiita aineistoja on tarjolla ja se, mihin tarkoitukseen strategiaa tai ohjelmaa tehdään.

Nyt valmisteltu Päijät-Hämeen maakuntaohjelma tehtiin eräänlaiseksi väliohjelmaksi ennen maakuntauudistusta, joten sen työtapoja kevennettiin aiemmasta kierroksesta. Tämänvuotisissa työpajoissa tarkasteltiin tulevaisuutta muun muassa Sitran koko Suomea koskevien trendimateriaalien avulla – omia skenaarioita ei tilattu.

Olennaista strategia- ja ohjelmaprosessissa oli se keskustelu, joka näistä materiaaleista käytiin. Kuntien ja muiden sidosryhmien edustajat tulkitsivat aineistot paikallisesta ja alueellisesta näkökulmasta. Tämä on tulevaisuustyön tärkeimpiä asioita – tulkinta omaan käyttöön. Hienoimmatkaan skenaariot eivät auta, jos ne sivuutetaan prosessiin kuuluvana pakkopullana.

Riitta Nieminen, kehittämisjohtaja
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi
puh. 040 508 6526