Päijät-Hämeen ja sen kuntien menestys rakennetaan vain yhdessä toimien

Maija Väkeväinen -

Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedt kannusti Päijät-Hämeen kuntien edustajia yhteistyöhön valtuuston kokouksessa Lehmonkärjessä maanantaina.

Juha Rostedtin puhe maakuntavaltuustolle 18.6.2018

Kuntien tulevaisuus, niiden elinvoima ja palveluiden riittävyys ratkaistaan lähivuosien aikana. Kysymys siitä, miten suomalaiset kunnat voivat lisätä elin- ja vetovoimaansa niin, että ne pystyvät tarjoamaan asukkailleen riittävät ja laadukkaat palvelut, pitää olla jokaisen päättäjän prioriteettilistan kärjessä niin tänään kuin joka muukin päivä.

Nopeasti ikääntyvässä Suomessa sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä nousee vuosi vuodelta ja kalliit hoidot lisääntyvät suomalaisten keski-iän ja eliniän odotteen noustessa.

Kuntien elinvoiman lisääminen tai edes ennallaan pitäminen vaatii kuntien verotulojen selkeää kasvua jo lähivuosina. Verotulojen kasvattaminen puolestaan edellyttää yritysten määrän lisäämistä ja olemassa olevien yrityten kasvua uusien työpaikkojen luomiseksi. Yksittäisen kunnan resurssit tai käytettävissä olevat keinot eivät useinkaan riitä. Yritykset kun eivät tunne kuntarajoja ja toisaalta kasvavat siellä, mikä on niille tarkoituksenmukaisinta.

Nyt on herättävä ja ryhdyttävä toimeen

Päijät-Häme sai jokunen viikko sitten yrittäjien elinkeinopoliittisen mittariston (ELPO 2018)-kyselyssä koko Suomen huonoimman tuloksen. Mistä tämä kertoo meille päättäjille? Olisiko mielestänne tärkeää nostaa yritysystävällisyyttämme ja näin vetovoimaamme?

Lahden seudun kilpailykyky-strategian selvitystyössä nousi erittäin tärkeäksi tekijäksi kaupunkiseudun viestin yhtenäistämisen tarve. Tämä sama tarve koskee koko maakuntaa, eikä pelkästään yhtenäisen viestin osalta.

Mikäli haluamme, että päijät-Hämeen maakunnan kunnat menestyvät jatkossa ja pystyvät toimimaan elin- ja vetovoimaisina kuntina työllistäen asukkaansa, sekä pystyvät tarjoamaan hyvät palvelut niin asukkailleen, kuin matkailijoillekin, tulee meidän jokaisen päättäjän työskennellä koko maakunnan elinvoiman kasvattamisen puolesta niin omien kuntien, kuin yhteisten prosessien ja asenteiden kuntoon laittamiseksi. Kun maakunnan kunnilla on yhtenäiset tavoitteet ja toimimme toisiamme tukien sekä annamme maakunnastamme yhteisen viestin, positiivisia asioita alkaa tapahtua.

Haluammeko, että Päijät-Häme menestyy? Haluammeko, että kuntamme ja kuntien asukkaat menestyvät sekä viihtyvät? Haluammeko lisätä elinvoimaamme ja luoda koko maakunnastamme vetovoimaisen alueen yrittää, asua ja matkailla?

Mikäli mielessänne vastaatte kysymyksiini kyllä, niin olemme jo matkalla kohti parempaa tulevaisuutta. Yksin tekemällä ja toisiamme vastaan kilpailemalla heikennämme niin yksittäisen kunnan asemaa kuin  koko maakuntaakin.

Yhteisillä tavoitteilla ja yhdessä tekemällä olemme paljon enemmän ja meille rakentuu hyvinvoivempi ja menestyvä Päijät-Häme.

 

Juha Rostedt, maakuntavaltuuston puheenjohtaja
juha.rostedt@lahti.fi