Vähiin käy ennen kuin loppuu

Maija Väkeväinen -

Aika tarkalleen kahdeksan vuotta sitten minut valittiin Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtajaksi. Työuransa muualla kiertäneenä, aina työn perässä uudelle paikkakunnalle muuttaneelle, synnyinseudulle palaaminen oli luontevaa ja yllättävänkin tunteikasta. Nyt kun toimin viimeistä viikkoa maakuntajohtajana ennen siirtymistäni kotikaupunkini Heinolan kaupunginjohtajaksi, ilmassa on paljon noita samoja tuntoja ja samalla pientä haikeutta.

Maakuntajohtajuudesta kehkeytyi tähän mennessä pisin yksittäinen työurani matka. Pääsin hyödyntämään karttunutta osaamistani, mutta vielä enemmän opettelemaan uusia temppuja kohdatessani uusia asioita. Maisemat ja ratkaistavat asiat vaihtuivat matkan varressa tiiviisti, jättäen arvokkaita kokemuksia tulevien haasteiden ratkaisemiseen. Matkaan sisältyi onnistumisen riemua ja pettymysten karvasta kalkkia.

Harvoin työpäivistä muodostui samanlaisia, jos päivä alkoi taloushaasteilla, lounasta ennen oli käsitelty jo maankäyttöä ja aluekehittämistä, iltapäivällä siirryttiin edunvalvonnan haasteisiin ja ilmastostrategian toteuttamiseen Päijät-Hämeessä. Työ piti sisällään kiinteää elinkeinoelämän yhteistyötä, kansainvälistä vuorovaikutusta ja aktiivista vuorovaikutusta eri toimijoihin koko Etelä-Suomen alueella.

Tärkeintä matkan varrella olivat kuitenkin ihmiset; kohtaamiset, tapaamiset, tutustumiset ja ystävystymiset. Ymmärrys siitä, että asioista voi ja saa olla eri mieltä, mutta eteenpäin on mentävä ja asiat ratkaistava. En voi tarpeeksi kiittää liiton osaavaa henkilöstöä, jonka sitoutuminen maakunnan kehittämiseen kantoi (ja kantaa) talouden tervehdyttämisen ja liiton oman kohtalon pohdinnan yli. Liiton toimintaympäristön vuoksi, on usein järkevää olla korostamatta liiton roolia ratkaisuiden takana, mutta sen ei tule olla este tunnustaa sitä rautaista ammattitaitoa, jota liitosta löytyy.

Julkisuudessa mainittu maakunnan eripuraisuus ei ole työssäni näkynyt, aikanani äänestettiin vain kerran ja tuolloinkin liiton kohteliaan kriittistä lausuntoa tieinvestointeihin haluttiin muokata vielä kriittisemmäksi. Kiitos luottamushenkilöille siitä kaikesta tuesta, josta olen saanut nauttia. Erityisesti kiitän hallituksen puheenjohtajina toimineita Mika Karia ja Jari Salosta, joiden osaamiseen sitoutumaton virkamies on lukemattomia kertoja joutunut tukeutumaan.

Vajaa viikko, niin sovitan kotikaupunkini käädyn ylleni. Henkilökohtaisia muutoksen tuulia, mutta toisaalta turvaa tuo se, että ensimmäistä kertaa työurani aikana koko toimintaympäristö ei muutu, vain roolini siinä. Edessä paljon uusia asioita, ihmisiä, varmasti pettymyksiä ja ehkäpä onnistumisiakin, aika näyttää.

Kiitos ja hyvästi, näin maakuntajohtajan ominaisuudessa

Jari Parkkonen, maakuntajohtaja,
aloittaa Heinolan kaupunginjohtajana 28.9.2018

twitter: @Jari_Parkkonen