Valitse sivu

Uutiset aiheesta

Asiakaspalvelun digituki- ja ohjaustaidot

Koronapandemian aiheuttama digiloikka siirtää palveluja verkkoon. Suurimmalle osalle kansalaisista sähköinen itsepalvelu ei tuota ongelmia, mutta huomattavan moni tarvitsee apua asioinnissa. Kuntien asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt joutuvat käyttämään ja neuvomaan yhä useampia tietojärjestelmiä sekä kohtaamaan asiakkaita, jotka eivät selviä digipalveluista, vaan tarvitsevat apua.

ESR rahoitteisen Asiakaspalvelun digituki- ja ohjaustaidot-hankkeen tavoitteena on lisätä julkisen sektorin asiakaspalveluhenkilöstön digiosaamista. Erityistä huomiota kiinnitetään digipalvelujen neuvonnan ja palveluohjauksen osaamiseen.

Hankkeessa:

  1. Lisätään asiakaspalveluhenkilöstön osaamista tietojärjestelmistä ja asiointisovelluksista.
  2. Luodaan ohjeet ja menettelytavat neuvontatilanteisiin, järjestetään koulutus ja työnohjauksellinen tuki sekä luodaan lainsäädäntöön ja hyviin käytäntöihin perustuvat linjaukset neuvonnasta.
  3. Suunnitellaan selkeät asiakasohjauksen käytännöt ja palvelupolut.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on vastata koronapandemian aiheuttamaan osaamisvajeeseen ja lisätä asiakaspalvelutyössä pärjäämistä. Toissijaisena tavoitteena on lisätä kuntalaisten, työttömien ja maahanmuuttajien digitaitoja ja osallisuutta palvelupisteissä saatavan digituen ja palveluohjauksen avulla. Lisäksi hanke edistää toissijaisesti vähähiilistä taloutta, koska palvelujen siirtäminen verkkoon vähentää liikkumisen tarvetta, joka puolestaan vähentää palvelujen hiilijalanjälkeä.

Hankkeessa ovat mukana kaikki Päijät-Hämeen kunnat. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat kuntien ja Lahden Palvelutorin toimijoiden asiakaspalvelutyötä tekevät henkilöt. Hanke tekee yhteistyötä Päijät-Hämeen digitukiverkoston toimijoiden sekä valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen kanssa. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja:

Markku Lehikoinen
projektipäällikkö
+358 44 0773 624
markku.lehikoinen(at)paijat-hame.fi