Yleistä rahoituksesta

Keskeinen keino alueiden kehittämisessä on hankerahoitus. Päijät-Hämeen liiton pääasiallinen rahoituskeino ovat Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) varat. Rahoitusta suunnataan maakuntaohjelman avulla, ja rahoituspäätökset tekee maakuntahallitus.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) päätavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Suomen rakennerahasto-ohjelma on nimeltään Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020. Päijät-Häme on osa Etelä-Suomen suuraluetta, ja alueen hakujen teemoja, ajankohtia ja prosesseja koordinoi Etelä-Suomen EAKR-koordinaatioryhmä, jossa kukin alueen maakunta on edustettuna. Kukin maakunta valmistelee ja päättää alueensa rahojen jaosta. Varsinainen juridinen EURA-systeemissä tehtävä päätös tulee kuitenkin Uudenmaan liitosta. Lisätietoja EAKR-hauista.

Päijät-Hämeen liitto ei hallinnoi Euroopan Sosiaalirahastoa (ESR), vaan sen varoja haetaan ELY-keskuksen kautta.

Vanhan ohjelmakauden 2007-2013 ESR- ja EAKR-hankkeet löytyvät RR-tietopalvelusta https://www.eura2007.fi/rrtiepa/