LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation

LARS edistää älykästä erikoistumista

Interreg-hankkeessa LARS – Learning Among Regions on Smart Specialisation tehdään alueiden välistä yhteistyötä EU:n tulevaisuuden koheesiopolitiikan alalla. Koheesiopolitiikan tavoite on luoda alueellista kasvua innovaatioiden kautta. Alueille onkin tärkeää olla mukana vaikuttamassa siihen. Älykkään erikoistumisen ideana on uusien innovaatioiden synnyttäminen alueellisten vahvuuksien ja tunnistettujen ydinosaamisten kautta.

LARS-hankkeen koordinaattorina toimii Pohjanmaan liitto. Toisena suomalaisena partnerina on Päijät-Hämeen liitto. Muut partnerit tulevat Ruotsista, Norjasta, Saksasta, Liettuasta ja Latviasta.

Hankkeessa kartoitetaan osallistuvien alueiden innovaatioverkostoja ja etsitään yritysten, yliopistojen sekä julkisen hallinnon välisen yhteistyön kehittämisen kohteita ja hyviä käytäntöjä.

Hanke jatkuu syyskuuhun 2020 asti. Projektin kokonaisbudjetti on 1.6 M €

Lue lisää:   LARS Päijät-Hämeessä

Lisätiedot

Riika Kivelä, Projektipäällikkö, 044 371 9454, riika.kivela(a)paijat-hame.fi

 

LARS in english