Interreg Europe TANIA

Päijät-Hämeen liitto ja Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos ovat suomalaiset partnerit TANIA-hankkeessa (TreAting contamination through NanoremediAtion), jota rahoittaa EU:n Interreg Europe-ohjelma. Hanketta koordinoi Italialainen ASEV (Agency for the development of the Empolese Valdelsa).  Hankkeessa jaetaan osaamista ja hyviä käytäntöjä liittyen pilaantuneen maaperän kunnostusmenetelmiin ja jätevesien puhdistukseen sekä pyritään kehittämään niihin liittyvää liiketoimintaa. Interreg Europe –ohjelmalla pyritään tehostamaan rakennerahastojen käyttöä eurooppalaisilla alueilla.

Päijät-Hämeen liitto keskittyy hankkeessa aluekehitystä ohjaavan politiikan ja sen välineiden, kuten rahoituksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan. Lisäksi tutustutaan rakennerahastojen käyttöön ja ohjaukseen muilla partnerialueilla.

Muut hankkeen partnerit ovat Italian ja Suomen lisäksi Ranska, Kreikka, ja Unkari. Hanke on viisivuotinen ja sen kokonaisbudjetti on noin 1,2 miljoonaa euroa.

TANIA in english 

Lisätietoja

Johanna Snell, projektikoordinaattori, johanna.snell(a)paijat-hame.fi, 044 077 3637

Linkit

http://www.interregeurope.eu/tania/