Ilmastomuutoksen hillintä – CANEMURE

 

Canemure ja Life-logot

 

CANEMURE –  Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima kansallinen ilmastohanke. Sen tavoitteena on mm. toteuttaa konkreettisia ilmastonmuutoksen hillintään liittyviä osahankkeita, vahvistaa ilmastotyön verkostoja sekä jatkuvuutta ja tukea uusia toimenpiteitä. Hankkeessa on mukana kaikkiaan 22 toimijaa ja 7 maakuntaa. CANEMURE-hanketta toteutetaan vuosina 2018-2024 EU:n LIFE-ohjelman tuella. Hankkeen etenemistä voit seurata osoitteessa: hiilineutraalisuomi.fi.

Päijät-Hämeessä maakuntaliitto vastaa hankkeen toteuttamisesta. Yksi keskeisimmistä toimenpiteistä on Päijät-Hämeen ilmastotiekartan laatiminen vuoteen 2030. Tiekarttatyötä varten on perustettu alueellinen ilmasto- ja energiayhteistyöryhmä. Hanke tukee kuntien strategista suunnittelua sekä edistää käytännön toimenpiteiden toteuttamista. Toimintaan kuuluvat lisäksi erilaiset tapahtumat ja viestintä. Lue lisää ilmastotyöstä täältä.

Lisätietoja:

Alueellinen ilmastotyö/CANEMURE -hanke
Ilmasto- ja energia-asiantuntija Maarit Virtanen, Päijät-Hämeen liitto p. 044 077 3272

Tiedote_ Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

 

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.