Paikkakuntien X-faktorit

Hankkeen materiaalit

Hankeaika

14.8.2018–31.3.2019

Hankkeen toimenpiteet

Paikkakuntien x-faktorit -hankkeessa selvitettiin, mikä merkitys paikkakuntien kaupunki- ja keskustakuvalla on niiden vetovoiman kannalta: korreloiko jokin kaupunkikuvallinen piirre kasvavien kuntien kanssa?

Toimenpiteet:

  • Ramboll Finland Oy arvioi seitsemän suomalaisen paikkakunnan keskustakuvaa ja kehitti samalla arviointityökalun keskustojen kaupunkikuvan arvioimiseen ja kehittämiseen.
  • Päijät-Hämeen liitto toteutti muuttajakyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät houkuttelevat ihmisiä muuttamaan paikkakunnalle. Kyselyllä pyrittiin hahmottamaan, mikä merkitys alueiden kaupunkikuvalla ja tunnelmalla on vetovoimalle ja muuttopäätöksille.

Hankkeen kohteena olivat Päijät-Hämeen keskuskaupunki Lahti sekä kuusi muuta suomalaista muuttovetovoimasta, keskisuurta tai hieman pienempää paikkakuntaa: Kuopio, Jyväskylä, Seinäjoki, Järvenpää, Sipoo ja Lappeenranta.

Rahoitus

Päijät-Hämeen liitto

 

Yhteyshenkilö:

Anne Heimonen, projektikoordinaattori
anne.heimonen(a)paijat-hame.fi puh. 044 3719 461