Valitse sivu

Elvytysrahoitus RRF 2021-2023

Suomen kestävän kasvun ohjelma – vauhtia uudistuksiin ja investointeihin

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Ohjelman tavoitteena on

 • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
 • kasvattaa tuottavuutta
 • nostaa työllisyysastetta
 • nopeuttaa hoitoon pääsyä
 • edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.


Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:

 1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
 2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville
 3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi
 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

  Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin.

Kotisivut ja Suomen kestävän kasvun ohjelma – elpymis- ja palautumissuunnitelma

Rahoitustietoja: mm. Business Finland

Ajankohtaisia hakuja

HakuHaku päättyyLisätietoa
Terveys- ja hyvinvointiosaaminen ja -teknologia – Innovaatiorahoitushaku31.1.2022Business Finlandin nettisivut
Veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille31.1.2022, 14.4.2022, 30.9.2022Business Finlandin nettisivut
Vähähiilinen rakennettu ympäristö -innovaatiorahoitushaku 31.3.2022Business Finlandin nettisivut
Kasvuyritysten vihreä siirtymä: innovaatiorahoitushaku 31.3.2022Business Finlandin nettisivut
Vähähiilisen rakennetun ympäristön kehittäminen11.2.2022Ympäristöministeriön nettisivut