Valitse sivu

Elvytysrahoitus RRF 2021-2023

Suomen kestävän kasvun ohjelma – vauhtia uudistuksiin ja investointeihin

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Ohjelman tavoitteena on

 • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
 • kasvattaa tuottavuutta
 • nostaa työllisyysastetta
 • nopeuttaa hoitoon pääsyä
 • edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.


Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:

 1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
 2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville
 3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi
 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

  Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin.

Kotisivut ja Suomen kestävän kasvun ohjelma – elpymis- ja palautumissuunnitelma

Rahoitustietoja:

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

 • Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin rahoitushausta saa lisätietoa tässä vaiheessa liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston markkinayksiköstä www.lvm.fi
 • Laajakaistaohjelmasta saa lisätietoa Liikenne-ja viestintävirastolta https://www.traficom.fi/fi/

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus, Suomen Akatemia ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus viestivät vastuullaan olevista rahoitushauista ja niissä noudatettavista tarkemmista kriteereistä ja ehdoista.  Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinonministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriön hallinnonala

Business Finland

30.3.2023 HAKU: ERA-MIN3 Joint Transnational Call 2023 Pre-announcement
31.3.2023 Akkuteollisuus: rahoitushaku 2023
31.3.2023 Deep Tech Accelerator -pilot-rahoitushaku
13.4.2023 Veturiyritysten kumppanuusrahoitushaku yrityksille ja tutkimusorganisaatioille
14.4.2023 Vähähiilinen rakennettu ympäristö -innovaatio-rahoitushaku
19.4.2023 Aiehaku: Data Economy, Hydrogen & Batteries, Immersive Customer Experience
28.4.2023 Rahoitushaku 5G/6G-, tekoäly- ja kvanttilaskenta testi-, kokeilu-, tutkimus- ja innovaatioympäristöt ja mikroelektroniikka
30.4.2023 Eureka-haku ”Globalstars call for joint R&D projects with Kenya”
30.4.2023 CELTIC-NEXT kevään 2023 haku
29.9.2023 Rahoitushaku luovan talouden uudistumisen ja kasvun tueksi