Valitse sivu

Elvytysrahoitus RRF 2021-2023

Suomen kestävän kasvun ohjelma – vauhtia uudistuksiin ja investointeihin

Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.

Ohjelman tavoitteena on

 • vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
 • kasvattaa tuottavuutta
 • nostaa työllisyysastetta
 • nopeuttaa hoitoon pääsyä
 • edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.


Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:

 1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
 2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville
 3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi
 4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

  Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin.

Kotisivut ja Suomen kestävän kasvun ohjelma – elpymis- ja palautumissuunnitelma

Rahoitustietoja:

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

 • Sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin rahoitushausta saa lisätietoa tässä vaiheessa liikenne- ja viestintäministeriön palveluosaston markkinayksiköstä www.lvm.fi
 • Laajakaistaohjelmasta saa lisätietoa Liikenne-ja viestintävirastolta https://www.traficom.fi/fi/

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus, Suomen Akatemia ja Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus viestivät vastuullaan olevista rahoitushauista ja niissä noudatettavista tarkemmista kriteereistä ja ehdoista.  Lisätietoa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinonministeriön hallinnonala

Ympäristöministeriön hallinnonala