Valitse sivu

Interreg-ohjelmat 2021-2027

Interreg Europe 2021-2027

Ohjelma tukee viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Lisätietoja suomeksi löytyy rakennerahastojen sivuilta.

Ohjelman ensimmäinen haku oli keväällä 2022. Lisätietoja tulevista hauista ohjelman sivuilta.

HakuHaun alkaminenHaun päättyminenRahoitus (milj. euroa)
Haku 15.4.202231.5.2022

Baltic Sea Region 2021-2027

Ohjelman toiminta liittyy läheisesti EU:n Itämeri-strategian painopisteisiin ja toimenpiteiden edistämiseen. Lisätietoja suomeksi löytyy rakennerahastojen sivuilta.

Katso alta Matti Lipsanen alustus aiheesta!

Baltic Sea Region -ohjelmassa oli haku käynnissä keväällä 2022. Seuraava haku on suunniteltu syksylle 2022. Lisätietoja tulevista hausta ohjelman sivuilta.

HakuHaun alkaminenHaun päättyminenRahoitus (milj. euroa)
Haku 18.2.202230.3.2022/26.4.2022
Haku 2Syksy 2022Syksy 2022

Central Baltic 2021-2027

Ohjelma toteuttaa neljän Itämeren maan (Suomi ml. Ahvenanmaa, Viro, Latvia, Ruotsi) rannikkoalueiden EU:n alueellista yhteistyötä liittyen talouden kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Lisätietoja suomeksi löytyy Uudenmaan liiton sivuilta.

Katso alta Julia Jokelinin alustus aiheesta!

Central Baltic -ohjelman kauden 2021-2027 ensimmäinen hakukierros oli talvella 2022. Seuraava haku on suunniteltu keväälle 2023.

HakuHaun alkaminenHaun päättyminenRahoitus (milj. euroa)
Haku 110.2.202231.3.2022118
Haku 2Kevät 2023Kevät 202359
Haku 3Loppuvuosi 2024Loppuvuosi 202424
Haku 4Loppuvuosi 2025Alkuvuosi 202612
Hakukalenteri päivitetty joulukuussa 2021. Hakukalenteri ohjelman sivuilla.

Yhteensä seuraavan seitsemän vuoden aikana Central Baltic -ohjelmalla rahoitetaan alueellisen rajat ylittävän yhteistyön hankkeita yhteensä noin 118 miljoonalla eurolla. Uuden ohjelmakauden prioriteetit ovat:

PO 1. Pienten ja keskisuurten yritysten viennin lisääminen
PO 2. Enemmän uusia kasvuyrityksiä
PO 3. Yhteiset kiertotalousratkaisut
PO 4. Rannikko- ja merialueiden parantaminen
PO 5. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
PO 6. Parannetut työllisyysmahdollisuudet työmarkkinoilla
PO 7. Parannetut julkiset palvelut ja ratkaisut kansalaisille


Keskeistä hankkeissa on alueellinen rajat ylittävä yhteistyö, konkreettisen tuloksen tuottaminen ja aidon lisäarvon tuominen ohjelma-alueelle. Kriteerinä jokaisessa hankkeessa on vähintään kaksi eri partneria kahdesta eri ohjelmamaasta. Uudella ohjelmakaudella hankkeiden EAKR-rahoitusosuus on jokaisessa ohjelmamaassa 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeille on mahdollista hakea valtion vastinrahoitusta, jota uudella ohjelmakaudella myöntää Uudenmaan liitto.