Valitse sivu

Interreg-ohjelmat 2021-2027

INTERREG-ohjelmat

Interreg Europe 2021-2027 

Ohjelma tukee viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä aluekehityksen ja ohjelmatyön vaikuttavuuden parantamiseksi. Lisätietoja suomeksi löytyy rakennerahastojen sivuilta.

Haku keväällä 2022!

Call for applicationsLaunch of the callDeadline of the callAvailable funds (mEUR)
Call 1

Baltic Sea Region 2021-2027 

Ohjelmen toiminta liittyy läheisesti EU:n Itämeri-strategian painopisteisiin ja toimenpiteiden edistämiseen. Lisätietoja suomeksi löytyy rakennerahastojen sivuilta.

Katso alta Matti Lipsanen alustus aiheesta!

  • From December 2021, you can request an online consultation. Please send an email to governance@interreg-baltic.eu. Lisätiedot sivuilta!
  • Lue lisää kevään 2022 infoista ohjelman sivuilta: mm. aloitus 12 January 2022, 9.00-12.30 CET, you can take part in our webinar on “Good quality projects”. We will focus on defining the relevance of your core or small project, preparing your partnership, work plan and indicators.

Haku keväällä 2022!

Call for applicationsLaunch of the callDeadline of the callAvailable funds (mEUR)
Call 1

Central Baltic Programme 2021-2027 

Ohjelma toteuttaa neljän Itämeren maan (Suomi ml. Ahvenanmaa, Viro, Latvia, Ruotsi) rannikkoalueiden EU:n alueellista yhteistyötä liittyen talouden kilpailukykyyn, ympäristöön, liikenteeseen ja sosiaaliseen osallisuuteen. Lisätietoja suomeksi löytyy Uudenmaan liiton sivuilta.

Katso alta Julia Jokelinin alustus aiheesta!

Haku keväällä 2022! The first call for project proposals to the Central Baltic Programme 2021-2027 will be open in the period 10 February to 31 March, 2022. Call calendar

Call for applicationsLaunch of the callDeadline of the callAvailable funds (mEUR)
Call 110 February 202231 March, 2022118
Call 2spring 2023spring 202359
Call 3late 2024late 202424
Call 4late 2025early 202612
Call calendar: updated in December 2021

Uusi ohjelmakausi hyväksytty – ensimmäinen haku aukeaa helmikuussa 2022


Uuden ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäisen hakukierros on auki 10. helmikuuta – 31. maaliskuuta 2022. Ensimmäisessä haussa rahoitusta on haettavissa ohjelman jokaiseen prioriteettiin. Yhteensä seuraavan seitsemän vuoden aikana Central Baltic -ohjelmalla rahoitetaan alueellisen rajat ylittävän yhteistyön hankkeita yhteensä noin 118 miljoonalla eurolla. Uuden ohjelmakauden prioriteetit ovat:

PO 1. Pienten ja keskisuurten yritysten viennin lisääminen
PO 2. Enemmän uusia kasvuyrityksiä
PO 3. Yhteiset kiertotalousratkaisut
PO 4. Rannikko- ja merialueiden parantaminen
PO 5. Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
PO 6. Parannetut työllisyysmahdollisuudet työmarkkinoilla
PO 7. Parannetut julkiset palvelut ja ratkaisut kansalaisille
Keskeistä hankkeissa on alueellinen rajat ylittävä yhteistyö, konkreettisen tuloksen tuottaminen ja aidon lisäarvon tuominen ohjelma-alueelle. Kriteerinä jokaisessa hankkeessa on vähintään kaksi eri partneria kahdesta eri ohjelmamaasta. Uudella ohjelmakaudella hankkeiden EAKR-rahoitusosuus on jokaisessa ohjelmamaassa 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeille on mahdollista hakea valtion vastinrahoitusta, jota uudella ohjelmakaudella myöntää Uudenmaan liitto.