Valitse sivu

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC

2021-2027 ohjelman valmistelua koordinoi Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman hallintoviranomainen, ja jota avustaa Pietarissa sijaitseva sivutoimipiste. Päätökset tekee valmistelua varten perustettu Ohjelmointikomitea, jossa on kuusi (6) edustajaa Suomesta ja kuusi (6) edustajaa Venäjältä. Valmistelussa on ollut tarkoituksena on kuulla mahdollisimman laajasti tulevaan ohjelmaan osallistuvia alueita, eri sidosryhmiä ja toimijoita sekä alueen väestöä Suomessa ja Venäjällä.

Lue lisää ohjelman sivuilta!