Valitse sivu
Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi

Päijät-Hämeen liitto ja Keski-Suomen liitto, Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen yrittäjät, Hämeen ja Keski-Suomen kauppakamarit sekä Lahden teollisuusseura ry sekä SAK Keski-Suomi allekirjoittivat perjantaina 21.2.2020 Vierumäellä Heinolassa vetoomuksen, jossa vaaditaan nopeaa rahoituspäätöstä vt 4:n parantamiseen.

Päijät-Hämeessä on vuosikaudet tuskailtu huonokuntoista tieosuutta Hartolasta pohjoiseen. Valtatie 4 on työvoiman liikkumisen, matkailun ja elinkeinoelämän tärkein yhteys Suomen etelä- ja pohjoisosien välillä. Liikenne- ja viestintäministeriö onkin määritellyt tien pääväylien korkeimpaan palvelutasoluokkaan. Se on myös osa Eurooppatietä E75 ja kuuluu myös Eu:n määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon, mutta se ei kuitenkaan täytä ydinverkolta vaadittavaa tasoa.
Nykytilanteessa valtatien palvelutasossa on vakavia puutteita. Valtatien 4:n kiireellisin parantamiskohde on Päijät-Hämeen ja Keski-Suomen rajalla oleva Hartolan ja Oravakivensalmen välinen osuus, jonka lainvoimainen ja toteuttamiskelpoinen tiesuunnitelma on voimassa vuoden 2021 loppuun. Suunnitelman voimassaoloaikaa on jo pidennetty, eikä sitä enää voi jatkaa. Jos hankkeen vaatimia rahoituspäätöksiä ja maantiealueen haltuunottoa ei tehdä vuoteen 2021 mennessä, hanke vaatii uuden maantielain mukaisen yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman.

Valtatie 4:n parantamisen yhteydessä Hartola–Oravakivensalmen väli jäi toteuttamatta. Suunnitelman mukaan valtatietä levennetään ja siihen rakennetaan keskikaiteelliset ohituskaistat molempiin suuntiin. Toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähennetään haittoja pohjavesialueella. Hartolan kunnan alueella sijaitseva parannettava tieosuus on noin 12 kilometrin mittainen ja sen toteuttamiskustannukset ovat noin 26 miljoonaa euroa.

Maakuntahallitukset totesivat yhteisessä kokouksessa Vierumäellä olevansa yksituumaisia siitä, että työt on saatava käyntiin, ja päättivät vaatia rahoituksen saamista yhdessä maakuntien elinkeinoelämän kanssa. Maakuntien liitot allekirjoittivat alueiden elinkeinelämän kanssa yhteisen vetoomuksen, jossa todetaan:
”Päätös Hartola-Oravakivensalmi välin rakentamisesta ja rahoituksesta tarvitaan välittömästi.
Jos hanketta ei aloiteta suunnitelman voimassaolon aikana, on parantamistoimenpiteiden suunnittelu aloitettava alusta yleissuunnitelmalla. Lainvoimaisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman toteuttamatta jättäminen on kestämätöntä julkisten varojen käytön kannalta.”

allekirjoitustilanne
Maakuntajohtajat Laura Leppänen ja Pekka Hokkanen allekirjoittivat vt 4:n vetoomuksen 21.2.2020 Vierumäellä.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedt kiittelee maakuntien toimijoiden yhteishenkeä molemmille maakunnille tärkeässä asiassa ja kiteyttää yhteisen tavoitteen:
• Rahoituspäätöksellä on kiire, se tarvitaan nyt heti. Tieosuus on vilkas, sen liikenneturvallisuus huono ja liikenteestä lähes viidennes on raskasta liikennettä. Ei ole mitään järkeä jättää toteuttamatta 12 kilometrin tieosuutta, jonka kaikki suunnitelmat ovat valmiit ja vanhenevat jo vuoden 2021 lopussa, painottaa Rostedt.

Hartolan kunnanjohtaja Merja Olenius toivoo hartaasti pikaista päätöstä rahoitukseen ja töiden aloittamista.
• Tien parantuminen lisää turvallisuutta ja saavutettavuutta, parantaa elinvoimaa ja yrityksien toimintaedellytyksiä ja luo myös uusia yhteistyömahdollisuuksia, toteaa Olenius.

Lisätietoja:
Juha Rostedt, maakuntavaltuuston pj. juha.rostedt(a)lh.lahti.fi p. 040 510 9244
Laura Leppänen, maakuntajohtaja, laura.leppanen(a)paijat-hame.fi p. 040 7674 364