Valitse sivu

Viime viikolla ministeri Lintilä esitti rakennerahastovarojen jaon alkavalle ohjelmakaudelle. Seitsemän vuoden aikana on Päijät-Hämeen hanketoimijoille tarjolla EU-varoja yhteensä 40 miljoonaa euroa. Oleellista on nyt käyttää nämä varat tehokkaasti.

Rakennerahastojen käyttöä eli rahan myöntämistä ohjaa erityinen kansallinen ohjelma, Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Tämän ohjelman eri toimintalinjat ja erityistavoitteet ovat hankehakijoiden tukena, kun he suunnittelevat hankkeitaan.

Päijät-Hämeen liitto myöntää vain Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) varoja, ja niillä tuetaan Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman mukaan tutkimus- ja innovointivalmiuksia. Tämä tarkoittaa kehittyneiden teknologioiden käyttöönottoa, digitalisaatiota sekä pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantamista. Lisäksi edistetään Suomen hiilineutraalisuustavoitetta, erityisesti energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kiertotalouteen siirtymistä. Keskeistä uudessa ohjelmassa on nk. vihreä siirtymä. Esimerkiksi EAKR-rahoituksesta tulee Suomessa ohjata 35 % ilmastotoimiin. Ohjelman toteutuksessa sovelletaan Do no significant harm -periaatetta, joka tarkoittaa ettei tule rahoittaa ympäristöä vahingoittavia hankkeita.

Hämeen ELY-keskuksen myöntämien Euroopan Sosiaalirahaston (ESR+) varoilla pyritään edistämään sosiaalisempaa Eurooppaa. Tämä tarkoittaa muun muassa työelämään pääsyn parantamista sekä jatkuvan oppimisen ja aktiivisen osallistamisen tukemista. Ohjelmaan sisältyy myös vähävaraisille tarkoitettu ruoka-apu ja lastensuojelun sosiaaliset innovaatiot.

Aluekehitysvarojen käyttöä ohjaa myös uusi maakuntastrategia, joka painottaa vetovoimaa ja uudistumiskykyä. Varojen jakoon vaikuttaa osin myös maakunnan älykkään erikoistumisen strategia, joka uusitaan nyt osana maakuntastrategiaa. Älykkään erikoistumisen kärjiksi on ehdotettu sportti, ruoka ja juoma sekä valmistus. Näillä kärkialoilla on kansainvälisen kasvun uskottavuutta ja  mahdollisuus kehittyä merkittävästi.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 käynnistyy käynnistyy marraskuussa, ja hankkeita pääsee hakemaan todennäköisesti tammikuussa 2022.

Lisätietoja:

Riitta Nieminen
kehittämisjohtaja
+358 40 508 6526
riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
+358 44 371 9442
juha.hertsi(a)paijat-hame.fi