Valitse sivu

Päijät-Hämeen liiton REACT-EU-EAKR-haku Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaan on auki 30.8.–19.9.2022

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON REACT-EU-EAKR-HAKU KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ -OHJELMAAN 30.8.–19.9.2022

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. REACT-EU-EAKR-haku avataan Päijät-Hämeen liiton rahoituskehyksestä rahoitettaville hankkeille. Haun avaa Etelä-Suomen koordinoivana liittona Uudenmaan liitto. Haussa haettavaa rahoitusta on yhteensä noin 500 000 euroa. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 19.9.2022. Haettavat hankkeet tulee valmistella niin, että niiden tavoitteena on päättyä viimeistään 31.8.2023.

Haussa haetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmanLinkki toiselle sivustolle (päivitetty 4/2021) mukaisia hankkeita. Hankkeiden rahoituksen ehtona on, että viranomaisilla on tarvittava myöntövaltuus käytettävissään Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintaan. 


Valintakriteerit 

Hankkeiden arvioinnissa ja valinnassa käytetään rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä.Linkki toiselle sivustolle 

Erityistavoite 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta

Kohderyhmät: yritykset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat, kuntayhtymät, julkinen sektori, kolmas sektori

Tuensaajat: tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, yritykset ja yritysryhmät, elinkeinojen kehittämis-organisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset, järjestöt, säätiöt ja osuuskunnat


Erityiset valintaperusteet

 • Hanke edistää digitalisaatiota erityisesti koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta. 
 • Hanke tukee elinkaariajatteluun, vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.
 • Hanke tukee yritysten ja tutkimus- ja kehittämisorganisaatioiden yhteistyötä kumppanuudessa.
 • Hanke kehittää julkisten hankintojen hyödyntämistä kehittämisen työkaluna.
 • Hanke tukee kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä. 
 • Hanke edistää terveydenhoidon uusien tuotteiden ja innovaatioiden nopeaa kehittämistä ja validointia ml. kansainvälinen yhteistyö. 
 • Hanke edistää kasvuhakuista ja työllistävää yritystoimintaa.
 • Hanke edistää pk-yritysten yhteistyötä ja verkottumista.
 • Hanke tukee älykästä erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita.
 • Hanke on do no significant harm -periaatteen mukainen ja tukee Suomen hiilineutraalius 2035 -tavoitteen toteumista.
 • Hanke tukee sukupuolten välistä tasa-arvoa.
 • Hanke tukee yhdenvertaisuutta.
 • Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita.
 • Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa.

 

Hakukierroksen alueelliset painotukset (Päijät-Häme)  

Hankkeita haetaan rahoitettavaksi toimintalinjalta 8 ja erityistavoitteesta 12.2. Päijät-Hämeen liitto on asettanut haulle alueellisia painotuksia:

 • Edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa.
 • Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta.
 • Edistetään teollista digitalisaatiota.
 • Kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa tuetaan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä.

Päijät-Hämeen liitto painottaa haussa uuden maakuntaohjelman strategisia painopisteitä vetovoimaa ja erityisesti uudistumiskykyä. Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025 Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategia.

Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025 – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)Linkki toiselle sivustolle
Älykäs erikoistuminen – Päijät-Hämeen liitto (paijat-hame.fi)Linkki toiselle sivustolle


Hakemusten toimitustapa 

Hankehakemukset täytetään EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi (Linkki toiselle sivustolle). Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 19.9.2022.

Osoita hakemus Uudenmaan liitolle. Käsitteleväksi liitoksi valitaan Päijät-Hämeen liitto.  


Lisätiedot ja webinaarin esitys (pdf)

Petri Veijalainen, erityisasiantuntija, puh. +358 44 771 9466, petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi
Juha Hertsi, kehittämisjohtaja, puh. +358 44 371 9442, juha.hertsi(a)paijat-hame.fi

Päijät-Hämeen liitto
PL 50, Hämeenkatu 9, 15111 Lahti, FINLAND