Valitse sivu

Artikkelin teksti on Länsi-Savo -lehdessä 24.6.2024 julkaistu mielipidekirjoitus.

Länsi-Savo uutisoi 12.6.2024, että Etelä-Savon maakuntavaltuutettu Markku Häkkänen (kok.) on jättänyt aloitteen Etelä-Savon maakuntaliitolle Saimaan ja Mäntyharjun vesistöjen välisen vesiliikenneväylän selvittämisestä.

Kannatamme Häkkäsen aloitetta ja samalla tarjoudumme mukaan selvitykseen, joka koskisi lisäksi Saimaan ja Päijänteen yhdistämistä.

Liikennöinti Saimaan kanavalla on käytännössä loppunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Muuttuneessa tilanteessa olisikin tarpeen selvittää uudelleen myös Saimaa – Päijänne – Suomenlahti -kanavan kannattavuus ja erilaiset toteutusvaihtoehdot. 

Mäntyharjun kanavasta on laadittu viimeisin selvitys 1990-luvulla ja siinä asiaa on tarkasteltu lähinnä rahtikuljetusten näkökulmasta. Toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut merkittävästi viimevuosien aikana.

Rahtiliikenteen rakenne, volyymit ja kustannukset ovat muuttuneet. Saimaan kanava on sulkeutunut todennäköisesti pitkälle tulevaisuuteen ja Venäjän puuntuonti on tyrehtynyt. Aikaisemmissa selvityksissä ei ole huomioitu ilmastokysymyksiä eikä hiilineutraaliustavoitteita. Lisäksi viime vuosina on ymmärretty uudella tavalla luonto- ja vesistömatkailun kasvu, sekä tähän liittyvät kansalliset kasvutavoitteet ja potentiaali. 

Useat teollisuuden ja elinkeinoelämän toimijat Itä-Suomessa ovat peräänkuuluttaneet myös Kymijoen kanavahankkeen uudelleen tarkastelua. Samaan aikaan järvimatkailu on kehittynyt ja kanavayhteys Suomenlahdelta Järvi-Suomeen mahdollistaisi uusien matkailupalveluiden kehittämisen. Kanavaan liittyvän matkailun ympärille rakentuvan uuden liiketoiminnan kautta maahamme voisi olla mahdollista saada tuhansia keskieurooppalaisia turisteja vuosittain.

Suomeen olisi toteutettavissa Ruotsin erittäin suositun Götan kanavan kaltainen matkailukohde, mutta pidempänä, jos myös Päijänne-Saimaa kanava, ns. Savon kanava toteutettaisiin Suonenjoella ja Leppävirralla ja jolta olisi vielä yhteys merelle. Jo pelkästään Saimaan ja Päijänteen kanavalla saisimme yhdistettyä Suomen ainutlaatuiset puhtaat sisävedet. Niistä muodostuisi upea virkistys- ja matkailualue, jolla voisimme houkutella entistä enemmän sekä kotimaisia että ulkomaalaisia matkailijoita.

Sekä Päijät-Hämeessä että Etelä-Savossa on vireillä maakuntakaavat, joissa tulisi säilyttää varaukset Mäntyharjun kanavalle. Ohjeellisen uuden syväväylän merkintä kaavakartoilla ei edellytä selvityksen laatimista. Vähintäänkin meidän tulee pitää kiinni kaavavarauksista.

Antti Kalliomaa
edunvalvontajohtaja, Päijät-Hämeen liitto

Niina Ahlfors
aluesuunnittelujohtaja, Päijät-Hämeen liitto

Jari Parkkonen
kaupunginjohtaja, Heinolan kaupunki

Artikkelin kuva: Katerina Medkova