Valitse sivu

Lahti Region 27.6.2024, 08:59
Meloja Ruotsalaisella. Kuva: Tiina Riikonen

Kuuden päijäthämäläisen kunnan muodostamalla Salpausselkä Geopark -alueella on käynnistynyt vesiretkeilyä edistävä hanke. Hankkeessa inventoidaan järviretkeilykohteita, jotka soveltuvat omin voimin liikkumiseen, ja tuotetaan näistä kartta. Tämän myötä alueen vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden sekä matkailijoiden vesiretkeilymahdollisuudet paranevat.

Puhtaat ja helposti saavutettavat järvemme luovat hyvät mahdollisuudet monipuoliseen vesiretkeilyyn. Otollisia olosuhteita on kuitenkin nostettu esille varsin vähän niin asukkaiden liikuntapaikkoina kuin luontomatkailun toimintaympäristönäkin. Kesäkuussa alkaneessa Salpausselkä Geopark -alueen vesiretkeilykartta ja -reitit -hankkeessa tuotetaan taustaselvitysten ja inventoinnin pohjalta alueen suurimmat järvet kattava vesiretkeilykartta ja reittisuosituksia.

Hankkeella edistetään turvallista, vastuullista ja kestävää liikuntaa ja luontoretkeilyä vesillä ja samalla edellytyksiä hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia. Hanke helpottaa myös luontomatkailun kehittämistä ja markkinointia.

Virkistystä ja luontomatkailua veden muovaamassa maisemassa

Kaikki Salpausselkä Geopark -alueen kunnat – Lahti, Hollola, Heinola, Asikkala, Padasjoki ja Sysmä – sijaitsevat isojen järvien äärellä. Hankkeessa kartoitetaan kuntia yhdistävän Vesijärvi – Etelä-Päijänne – Ruotsalainen – Konnivesi -järvialueen vesillelasku- ja taukopaikat sekä muut lihasvoimin liikkuvaa vesiretkeilijää palvelevat kohteet.

Järville suunnitellaan erimittaisia suositusreittejä ja niistä tehdään reittikuvaukset, jotka sisältävät retkeilijän kannalta olennaiset tiedot. Hankkeen pääpaino on melonnassa, mutta myös muihin vesilajeihin soveltuvista paikoista kootaan vinkkejä. Maastoon ei tehdä merkintöjä.

”Täällä eteläisimmässä Järvi-Suomessa suuri yhtenäinen järvialueemme tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia nauttia vesiluonnosta, ja hankkeemme vahvistaa edellytyksiä näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Samalla edistetään UNESCOn tunnustaman Salpausselkä Geoparkin kehittymistä laadukkaana, kansainvälisen tason luonnossa liikkumisen ja luontomatkailun alueena. Kartta ja reittitiedot tulevat toimimaan paitsi alueella liikkuvien apuna myös matkailun ammattilaisten työkaluna”, taustoittaa Salpausselkä Geoparkin toiminnanjohtaja Kati Komulainen.

Liikuntaa ja hyvinvointia vesielämyksistä

”Vesiympäristö on aina elämyksellinen ja alueemme vahvuus. Järvialueemme soveltuu erityisen hyvin melontaan. Kartta ja reittivinkit helpottavat oman vesiretken suunnittelua ja vesillä suunnistamista sekä samalla terveyttä ja hyvinvointia lisäävää liikuntaa”, kertoo projektin asiantuntijana toimiva Tiina Riikonen.

”Alueen edellinen melontakartta on vuodelta 1987 eikä sitä ole ollut saatavilla enää vuosikymmeniin, joten uutta koottua tietoa tarvitaan. Hanketta tehdään yhteistyössä kuntien kanssa. Myös melojilla ja muiden vesilajien aktiiviharrastajilla on paljon hiljaista tietoa, jota hankkeessa tullaan hyödyntämään”, summailee itsekin pitkän linjan retkimeloja Riikonen.

Kesä-lokakuun aikana toteutettavan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 26000 euroa, josta 70 % kattaa Päijät-Hämeen liiton myöntämä alueiden kehittämiseen tarkoitettu AKKE-tukirahoitus. Omarahoitusosuudesta vastaa hankkeen toteuttava Salpausselkä Geopark -yksikkö, joka toimii Lahti Region Oy:n yhteydessä.

Lisätiedot:

Projektiasiantuntija Tiina Riikonen, tiina.riikonen@lahtiregion.fi, 040 359 3694

Salpausselkä Geoparkin toiminnanjohtaja Kati Komulainen, kati.komulainen@lahtiregion.fi, 040 579 9247