Valitse sivu

Hankkeen nimi: Strengthening The Effectiveness of Policies for eUropean Pedestrians
Koordinointi: Business Agency Burgenland (Itävalta)
Linkki hankkeen sivuille: https://www.interregeurope.eu/step-up

Kesto: 1.4.2024 – 31.3.2028
Rahoittaja: Interreg Europe
Budjetti: 2,1 M€

Interreg Europe -hankkeen: ”STEP UP” tavoitteena on kehittää alueellisia kävelypolitiikkoja Euroopassa. Kävely on ainoa todellinen hiilidioksidipäästötön kulkuväline, mutta se on usein aliarvioitu perinteisissä liikennejärjestelyissä. Kaupungit, joilla oli olemassa kävelypolitiikka pandemian aikana, pystyivät nopeuttamaan kävelypolitiikan edistämistä alueellaan, kun monet väliaikaistoimenpiteet, kuten tietilan uudelleenjako ja väylät, joissa jalankulkijat ovat etusijalla tehtiin pysyviksi. Sittemmin on herännyt Euroopan laajuinen tarve ymmärtää, millaisia prosesseja on noudatettava, toimia toteutettava, resursseja kohdennettava ja indikaattoreita asetettava kävelypolitiikan tehostamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tukea  Euroopan alueita tässä prosessissa.

Hankkeessa hyödynnetään systemaattista (Walk21) lähestymistapaa kävelypolitiikan kehittämiseen, joka on kehitetty yhdessä kansallisten hallitusten kanssa ympäri maailmaa. Lähestymistavan avulla arvioidaan alueiden kävelypolitiikan tilaa, nykyisiä sitoumuksia ydintavoitteiden saavuttamiseksi, tunnistetaan vahvuudet ja heikkoudet ja havaitaan kehittämiskohteet sekä oppimismahdollisuudet.

  • Prosessi sisältää 8 vaihetta: sitoutuminen, tutkimus, osallistuminen, arviointi, tarkastelu, suunnittelu, todiste ja investointi. Prosessi voi parantaa kävelypolitiikan käytännön kehittämistä, toteuttamista ja tehokkuutta.
  • Lähestymistavassa on nimetty 5 tärkeintä kehittämiskohdetta, jotka ovat: infrastruktuuri, tietoisuuden lisääminen, valmiuksien kehittäminen, kävely ja julkinen liikenne sekä maankäytön suunnittelu. Kehittämiskohteiden avulla on tarkoitus lisätä kävelyä, parantaa turvallisuutta, saavutettavuutta/mukavuutta ja kehittää kapasiteettia.

STEP UP hankkeen tavoitteena on varmistaa, että eurooppalaiset kävelypolitiikat ovat mahdollisimman tehokkaita yhteisen vision – turvallisempi, terveempi, puhtaampi ja kestävämpi Eurooppa – toteuttamisessa. Yli 90 prosentilla Euroopan maista on nyt kansallinen kävelypolitiikka. Kolme neljäsosaa näistä on kehitetty COVID-viruksen jälkeen, jolloin kävi selväksi, että kävely vaatii enemmän sitoutumista, politiikan huomiota ja resursseja. Myös kaupungit ja alueet ovat julkaisseet alueellisia kävelypolitiikkoja, mutta usein ilman tukea. Tämän hankkeen yhteinen järjestelmällinen lähestymistapa auttaa Eurooppaa saavuttamaan useita kestävän kehityksen- ja ilmastotavoitteita.

Lisätietoja:

Harri Kuusela
projektipäällikkö
+358 44 077 3630
harri.kuusela(a)paijat-hame.fi

Uutiset aiheesta