Valitse sivu
Millaisena opiskelijat kokevat Lahden kaupunkiseudun?

Millaisena opiskelijat kokevat Lahden kaupunkiseudun?

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat Kestävä kaupunkiympäristö YAMK- ja AMK-ohjelmista osallistuvat Lahden kaupunkiseutusuunnitelman laadintaan harjoitustöillään. Alkulämmittelyn opiskelijat tekivät laatimalla koosteen siitä, kuinka he näkevät ja kokevat Lahden...