Valitse sivu

Maan hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2023. Hämeen vaalipiirin kansanedustajien yhteiset aloitteet painottuvat maakuntien saavutettavuutta parantaviin ja elinkeinoelämän kehittymistä tukeviin väylähankkeisiin. Päijät-Hämeestä mukana on myös muita alueen elinvoimaa ja kasvua vahvistavia kehittämiskohteita.

Talousarvioesityksessä esitetään määrärahaa Päijät-Hämeen alueen seuraaviin kehittämiskohteisiin:

 • Viljapohjaisten elintarvikkeiden kehitysympäristön rakentaminen LAB-ammattikorkeakouluun.
 • Sähköisen liikenteen tutkimukselle välttämättömien alustaratkaisujen hankinta.
 • Lahden seudullisen joukkoliikenteen lippujärjestelmän kehittäminen VR:n ja HSL:n kanssa.
 • Lahden seudun hiilineutraalin rakentamisen kehityskeskuksen laajentaminen valtakunnalliseksi toimijaksi.
 • Selvitys Saimaa-Päijänne-Suomenlahti-kanavan rakentamiskustannuksista.
 • Heinolan lintutarhan toiminnan turvaaminen.
 • Vt 12 yhteysvälin Lahti-Tampere palvelulähtöinen kehittämisselvitys.
 • Vt 24 Holman liittymän parantaminen, 1. vaihe.
 • Vt 4 Tuuliharjan eritasoliittymän ja yhdystien suunnittelu välillä maantie 4 ja maantie 140 Orimattilassa

Talousarvioesityksessä esitetään määrärahaa Kanta-Hämeen alueen seuraaviin kehittämiskohteisiin:

 • Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymän ja HCT-palvelualueen suunnittelu ja toteutus valtatiellä 3.
 • Ohituspaikkojen rakentaminen pääradalle Riihimäen ja Tampereen välille.
 • Ojajärventien (mt 13659) perusparantaminen ja oikaisun tekeminen Tammelan kunnassa.
 • Vt 10 ja mt 284 Vieremän pohjaveden suojaus tiejärjestelyineen.
 • Vt 2 Helsinki-Forssa-Pori parantaminen.
 • Saarensalmen sillan korjaaminen Tammelassa.
 • Hämeen ammattikorkeakoulun Smart & Bio -tutkimusympäristön tutkimuslaitteiston hankinta.
 • Luonnonvarakeskuksen Jokioisten kotieläintutkimuksen infrastruktuurin uudistamisen jatkaminen.
 • Vanajaveden kansallismaiseman rantojen kunnostus.
 • Kalliontien peruskorjaaminen Hausjärven kunnassa.
 • Kantatie 54 parantaminen välillä Tammela-Hollola.

Kansanedustajien yhdessä sopiman menettelyn mukaisesti talousarvioaloitteiden ensimmäiset allekirjoittajat on arvottu.

Lisätietoja Hämeen vaalipiirin yhteisistä talousarviotavoitteista antavat vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtajat sekä Päijät-Hämeen liiton edunvalvontajohtaja:

Hilkka Kemppi, p. 09 432 3086 (Päijät-Häme)
Tarja Filatov, p. 09 432 3112 (Kanta-Häme)

Lisätietoja:

Antti Kalliomaa
edunvalvontajohtaja
+358 40 547 7157
antti.kalliomaa(a)paijat-hame.fi