Valitse sivu

Kesto:
1.9.2021–31.08.2022

Päätoteuttaja:
ASEV, Agency for the development of the Empolese Valdelsa

Projektin sivut:
https://www.interregeurope.eu/tania/

Rahoittaja:
Interreg Europe

Budjetti:
0,39 M€

Twitter:
@taniaproject

TANIA II jatkohankkeen aikana selvitetään, millaisia vaikutuksia pandemia-aika on aiheuttanut tutkimukselle ja sidosryhmätyölle sekä tiedontarpeelle liittyen viruksen leviämiseen. Tietoa tuotetaan poliittisen päätöksenteon tueksi sekä varautumisessa seuraaviin mahdollisiin pandemia- ja kriisitilanteisiin.

Päijät-Hämeen liitto keskittyy hankkeessa aluekehitystä ohjaavan politiikan ja sen välineiden, kuten rahoituksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Lisätietoja

Riika Kivelä
projektipäällikkö
puh. 044 3719 454
riika.kivela(a)paijat-hame.fi

Lue lisää
TANIA-hankkeen sivuilta ja tälle sivulle kootuista uutisnostoista.