29.8.2019

Päijät-Hämeen kärjet iskukuntoon

Maija Väkeväinen -

Tilaisuus liittyy EU:n älykkään erikoistumisen strategiaan ja sen temaattisten platformien hyödyntämiseen alueen kehittämisessä.

Aika: torstaina 29.8.2019, klo 9-12

Paikka: Lahden Tiedepuisto, luentosali Aalto

EUn tulevien kausien rahoitus edellyttää alueilta Älykkään erikoistumisen strategiaa ja tarjoaa verkostoitumiseen teemallisia kehittämisalustoja eli platformeja sekä verkostoja, joiden kautta voi löytää kv-kumppanuuksia mm. Interreg -hankkeisiin. Platformeihin hakeutumalla on mahdollisuus vaikuttaa Interreg -rahoitukseen niin, että se huomioi alueelliset tarpeet.

Koska olemme tulossa ohjelmakauden loppuun, on todennäköistä, että suuria uusia avauksia tämän hetkisille platformeille ei enää tehdä. Kohta kuitenkin aletaan jo suunnitella 2021+ platformeja. Tässä asiassa on Päijät-Hämeelle tärkeää olla aktiivisesti mukana alusta alkaen.

Mitä hyötyä sitten platformeihin hakeutumisesta on? Ne tarjoavat:

  • aktiivista tukea alueille alueiden välisen yhteistyön edistämiseksi
  • kumppanuuksia saman yhdistävän teema puitteissa (esim. kiertotalous, energia, digitalisaatio, liikunta)
  • apua ja neuvoja alueellisten innovaatiojärjestelmien kehittämiseen
  • mahdollisuuksia tuotteiden ja palvelujen parantamiseen kv-verkostoissa
  • keinoja parantaa osallistuvien alueiden asemaa globaaleissa arvoketjuissa
  • apua uusien kasvu- ja liiketoimintamahdollisuuksien löytämisessä.

Nyt on hyvä tilaisuus koota ideoita ja miettiä teemoja ja kv-kumppanuuksia, joita haluamme alueena tavoitella uudella ohjelmakaudella 2021 alkaen.

Ilmoittaudu tästä linkistä ja varaa paikkasi.

Tämän hetkisiin platformeihin voit tutustua tästä linkistä http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-thematic-platforms

Tilaisuuden järjestävät Päijät-Hämeen liitto ja Helsinki EU Office.

Lisätietoja

Riika Kivelä, riika.kivela(a)paijat-hame.fi, 044 3719 454

Krista Taipale, krista.taipale(a)helsinki.eu, +32 498 126 000