Ilmasto ja energia

Päijät-Hämeen liitto edistää kansallisten ilmasto- ja energiatavoitteiden toteuttamista maakunnassa yhdessä kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Päijät-Hämeessä on parhaillaan käynnissä maakunnan ilmasto- ja energiatiekartan laatiminen. Ilmastotiekartta sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä vuoteen 2030. Tiekartta on osa CANEMURE-hanketta.

 

Ilmasto- ja energiayhteistyöryhmä

Ilmastotoimia edistetään yhteistyössä. Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiayhteistyöryhmä kokoaa alueen keskeiset toimijat, kuten kunnat, korkeakoulut ja energiayhtiöt, yhteisen pöydän ääreen suunnittelemaan ja toteuttamaan ilmastotavoitteiden saavuttamista sekä laatimaan maakunnan ilmastotiekartan. Jatkossa kootaan myös teemaryhmiä esim. liikkumiseen sekä maatalouteen liittyen sekä järjestetään tilaisuuksia laajemmalle toimijajoukolle. Ilmasto- ja energiayhteistyöryhmän kokousajat ja kokousten muistiot löydät Ilmastotiekartta-sivulta.

Energianeuvonta

Motiva koordinoi valtakunnallista energianeuvontaa ja Päijät-Hämeessä alueellisesta energianeuvonnasta vastaa Ramboll Finland Oy.

Yhteyshenkilönä Rambollilla on Anna-Maria Rauhala anna-maria.rauhala@ramboll.fi
Lue lisää tästä linkistä >>