Lahden seudun liikennetutkimus 2010

Lahden seudulla tehtiin keväällä 2010 laaja liikennetutkimus, jossa selvitettiin henkilöhaastatteluilla, ajoneuvoliikenteen tutkimuksilla ja liikennelaskennoilla seudun asukkaiden liikkumistottumuksia, ajoneuvoliikenteen suuntautumista sekä ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn määrää. Lahden seudun liikennetutkimuksen tutkimusalueeseen kuuluivat Asikkala, Hollola, Lahti, Nastola ja Orimattila. Liikennetutkimuksen ovat toteuttaneet Uudenmaan ELY-keskus, Lahden kaupunki, Asikkalan kunta, Hollolan kunta, Nastolan kunta ja Orimattilan kaupunki sekä Päijät-Hämeen liitto maakunnan kehittämisrahoituksella. Henkilöliikennetutkimuksen toteutuksesta ovat vastanneet Hanna Kalenoja (Tampereen teknillinen yliopisto), Kati Kiiskilä (Sito Oy) ja Jari Kurri (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu). Liikennetutkimuksen puhelinhaastatteluista on vastannut Taloustutkimus Oy ja Internet-lomakkeiden toteutuksesta Innolink Research Oy. Raportin ovat kirjoittaneet Hanna Kalenoja, Maiju Lintusaari ja Markus Pajarre. Ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen ovat osallistuneet Reijo Onikki (Finn-Raj Oy), Kimmo Saastamoinen ja Riitta Kerola (Riksroad Oy) sekä Hanna Kalenoja (Tampereen teknillinen yliopisto) ja Kati Kiiskilä (Sito Oy). Ajoneuvoliikenteen ja kevyen liikenteen liikennelaskennan suunnitteluun ja toteutukseen ovat osallistuneet Reijo Onikki ja Anne Onikki (Finn-Raj Oy), Kimmo Saastamoinen ja Riitta Kerola (Riksroad Oy) sekä Hanna Kalenoja (Tampereen teknillinen yliopisto), Kati Kiiskilä (Sito Oy) ja Miikka Niinikoski (Strafica Oy). Liikennetutkimuksen tulokset on raportoitu kolmessa osaraportissa:

 

  • Osaraportti 1: Henkilöliikennetutkimus
  • Osaraportti 2: Ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimus
  • Osaraportti 3: Liikennelaskennat