Tutkimustoiminta ja koulutustarpeiden ennakointi

Tutkimustoiminnan sisältö määräytyy pitkälti maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä aluekehityslain nojalla. Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi, sekä maakunnan tilan ja kehityksen seuranta ovat vastuualueen suurimpia tehtäväkokonaisuuksia.

Vastuualueella tuotetaan ja ylläpidetään ennusteita, seurantaindikaattoreita, kartta- ja tilastotuotteita, lainsäädännön edellyttämää tietoa ja perusselvityksiä.

Tutkimustoiminta parantaa osaltaan maakunnan suunnittelun ja siihen kuuluvien asiakirjojen laatua. Toiminnan vaikuttavuutta voidaan suunnata painottamalla tehtävien valinnassa liiton vapaaehtoisen yleistehtävän näkökulmia (hyvinvointi, elinympäristö, yhteenkuuluvuus, yhteistyö) eri tavoin eri toimintavuosina.

 

Lisätiedot:

Jukka Mikkonen
tutkimuspäällikkö
puh. 040 723 8226   jukka.mikkonen(a)paijat-hame.fi