Yhteistyö ja edunvalvonta

Alueemme merkittävimpänä edunvalvojana toimimme yhteistyössä niin paikallisten kuin valtakunnallistenkin toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on Päijät-Häme, jossa on erinomaiset mahdollisuudet asua, elää ja tehdä työtä.

Koordinoimme ja luomme yhteistyön edellytyksiä sekä toimimme kiinteässä yhteistyössä  kuntien, kuntayhtymien, korkeakoulutoimijoiden jaelinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Lisäksi huolehdimme yhteydenpidosta muihin julkisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin.

Kuntien välistä yhteistyötä ohjaa säännöllisesti kokoontuva maakunnan kuntajohtajien kokous.